Spring naar content

In een studie naar het energieverbruik heeft onderzoeksbureau PE International aangetoond dat trucks en treinen aan elkaar gewaagd zijn.

In sommige gevallen scoren vrachtwagens zelfs beter dan het vervoer per spoor. 

Het Duitse onderzoeksbureau was in zijn eerste onderzoek, dat een jaar geleden werd gepresenteerd, al tot deze vaststelling gekomen. Toen kregen de analisten dermate veel kritiek van de spoorsector dat op aandringen van de organisatie van de Duitse auto-industrie VDA een nieuwe studie werd uitgevoerd. Die heeft de eerdere bevindingen alleen maar bevestigd. Zo concludeert PE International dat – op enkele uitzonderingen na, zoals het transport van losgestorte goederen – geen van beide modi gunstiger is dan de andere. Het onderzoeksbureau vindt dat met elke specifieke transporttaak rekening moet worden gehouden om het meest zinvolle ecologische transportmiddel te kiezen.

Zo helt de CO2-balans in het voordeel van vrachtwagens bij het transport van zwaar stukgoed (containers) wanneer het spooralternatief slechts een korte trein (minder dan 10 wagons) is, terwijl bij losgestort materiaal het spoor aan het langste eind trekt. Als er voor zwaar stukgoed bloktreinen tussen 400 en 600 ton worden ingezet, houden wegvervoer en spoorvervoer elkaar in evenwicht

Scroll naar boven