Spring naar content

Dieselprijs breekt (nog maar eens) record, Touring reageert

Vandaag, 17 november, gaat de dieselprijs opnieuw de hoogte in naar een nieuw record. Benzine 95 blijft op € 1,607 per liter en diesel wordt € 1,524 een totale prijsstijging van €0,013 ( vorig Max prijs : 1,511 ). Daarmee zitten we aan de vijfde  hoogste prijs in Europa, zegt mobiliteitsorganisatie Touring. “Voor de tweede maal ook treedt het zogenaamde cliquetsysteem in werking waarbij de overheid de accijnzen verlaagt vanaf 1,7 euro per liter benzine en 1,5 euro voor diesel. Maar dat haalt blijkbaar niet veel uit want de prijs aan de pomp blijft stijgen, aldus de organisatie. Daarom moet dringend die limiet naar beneden”. Nu vloeit de koopkracht letterlijk weg langs de pomp, aldus Touring.

De maximum brandstofprijzen in België zijn de vijfde hoogste van de Europese lidstaten (zie tabel in bijlage). Vermindering aan de pomp kan gemiddeld 7% bedragen. Dat dit voor sommigen terecht lijkt om op die manier het brandstofverbruik te beperken, is volgens Touring totaal misplaatst: de automobilisten brengen de staatskas op dit moment al bijna 14 miljard euro op per jaar. Eens te meer wordt hij nu opnieuw gebruikt als melkkoe om de begroting te voeden.

01.01.2003     31.12.2007     04.05.2008      17.11.2011     2003-2011

Benzine 95 oct:          € 1,028            € 1,470           € 1,498              € 1,607            +56 %

Diesel:                        € 0,786            € 1,186           € 1,469              € 1,524            +94 %

 

Touring wijst erop dat we een prijsstijging kenden van liefst 94% voor wat diesel betreft en 56% voor wat benzine betreft en dat in nauwelijks 8 jaar tijd.

Touring vraagt eens te meer aan de bestaande of de nieuwe ministers dat ze maatregelen nemen die de koopkracht daadwerkelijk ondersteunen zoals bijvoorbeeld:

–    systematische toepassing van de negatieve cliquet bij elke prijsstijging vanaf 1,5 voor benzine en 1,4 voor diesel.

–    de gedeeltelijke opname van de brandstofprijzen in de gezondheidsindex overwegen; wanneer vervoer 13 à 14% van het gezinsbudget opslokt, is het logisch dat deze uitgaven meetellen in de index;

De prijzen vergelijken met de buurlanden, een excuus dat voorheen gebruikt werd om de prijzen bij ons niet te laten dalen, is een nepexcuus: in de buurlanden houden de burgers immers meer over van hun brutoloon dan in dit met taksen gezegende land.

Scroll naar boven