Skip to content

Op dinsdagavond 29 november sloot de veertiende editie van de vakbeurs Trailer de deuren. Op de beursvloer overheerste een al bij al positieve stemming. De financiële en economische crisis weegt wel beperkt door op Trailer 2011. Het aantal bezoekers liep in vergelijking met de editie van 2009 licht terug.
De editie van 2011 betekende voor Trailer alvast een innovatie op verschillende vlakken. Zo was er een recordaanwezigheid van de buitenlandse vakpers, met meer dan 140 journalisten uit meer dan 35 verschillende landen. Mede verklaring hiervoor was de uitreiking van de International Truck of the Year Award, voor de allereerste keer in België.
Deze uitreiking vond plaats op de officiële opening van Trailer. Op vraag van de standhouders gebeurde dit buiten de beursuren, op donderdagavond 24 november. Dit massaal bijgewoond en geapprecieerd startschot was bovendien ook een groots netwerkevent met exposanten, genodigden en talloze ondernemers uit de transportsector.
De voornoemde persaandacht was alvast aanleiding voor veel standhouders om met mooie innovaties uit te pakken. De beste ervan, Humblet en Carosserie Matthijs, werden door een vakjury bedacht met de Trailer Awards. Maar ook veel andere standhouders toonden hun diensten of producten met zeer professioneel aangeklede en aantrekkelijke stands waarvoor kosten noch moeite werden gespaard.
Exposanten en organisator TLV keken dan ook afwachtend uit naar de opkomst en de sfeer op Trailer 2011. Doordat de crisis met de overheidsfinanciën ook de reële economie en specifiek de transportsector heeft bereikt, was rekening gehouden met een gevoelige daling van het aantal bezoekers. Het was dan ook een positieve verrassing dat tijdens de eerste beursdagen het bezoekersaantal op peil bleef. Meer nog, de verplaatsing van de opening naar donderdagavond zorgde ervoor dat de eerste beursdag duidelijk als een bezoekersdag (en niet als een persdag of een VIP-dag) werd beschouwd, zodat er zelfs
meer bezoekers opdaagden dan in 2009. Deze stijging werd evenwel teniet gedaan door een daling op de laatste beursdag. Uiteindelijk klokte Trailer 2011 af op 13.109 professionele bezoekers, zowat 10% lager dan bij de vorige editie.
Na vijf beursdagen overheerste bij de meeste standhouders alsnog een gematigd positief gevoel over Trailer 2011.
Beursorganisator Transport en Logistiek Vlaanderen zal Trailer 2011 verder analyseren zoals bij alle vorige edities en samen met standhouders evalueren. Trailer 2013 zal doorgaan van 22 tot 26 november 2013.

Scroll To Top