Spring naar content

140 km werven in Vlaanderen volgend jaar

Op 12 december stelde minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits de 14 grootste geplande werven op autosnelwegen in 2012 voor. Hierin wordt bijna 74 miljoen euro geïnvesteerd en 137,8 km snelweg aangepakt. Het zwaartepunt ligt dit jaar in Oost-Vlaanderen, met 5 werven. De 14 werven zullen zorgen voor hinder. Door tijdige en goede communicatie, goede coördinatie en overleg met de partners van het minder hinder protocol wordt de hinder voor de weggebruiker zoveel mogelijk beperkt.
De afgelopen jaren werden al veel inspanningen geleverd om de wegen terug in goede staat te brengen. Ook in 2012 zullen er op de wegen weer honderden werven op autosnelwegen en gewestwegen plaatsvinden. Een goed onderhouden wegennet draagt bij tot een verhoogde verkeersveiligheid. Vandaag legt minister Hilde Crevits het accent op de 14 grootste werven op autosnelwegen die de meeste hinder met zich meebrengen.
14 grote werven op autosnelwegen
Tegen 2015 wil de minister de onderhoudsachterstand op de autosnelwegen wegwerken. De afgelopen 2 jaar werden er al veel inspanningen geleverd om de snelwegen in Vlaanderen grondig te renoveren. Momenteel staan er 14 grote werken gepland die voor bijkomende hinder voor de weggebruiker kunnen zorgen. In deze werven wordt bijna 74 miljoen euro geïnvesteerd en 137,8 km snelweg aangepakt. Het zwaartepunt ligt dit jaar in de provincie Oost-Vlaanderen.
8 van de 14 werven lopen tijdens de zomermaanden juli en augustus. 2 werven met structureel onderhoud op de E17 in West-Vlaanderen zijn gepland in mei en juni en lopen tot midden juli. In juli starten 5 werven in de provincies Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen. Midden augustus start nog een werf in West-Vlaanderen.
Het onderhoud en herstel wordt fundamenteel aangepakt. Ze wil dit doen door langere trajecten op de autowegen ineens aan te pakken. Voor de grote werven in 2012 wordt er gemiddeld gewerkt over een traject van 10 km.
Naast structureel onderhoud komen er ook geluidsmilderende maatregelen door de plaatsing van geluidsschermen, zoals op de E40 in Aalst.

Scroll naar boven