Spring naar content

Transportbedrijven en vrachtwagenbestuurders tekenen voor het leven

Ongevallen met vrachtwagens gebeuren jammer genoeg nog dagelijks. Veel transportbedrijven en vrachtwagenbestuurders zijn zich maar al te goed bewust van die problematiek, en leveren belangrijke inspanningen om de veiligheid in het wegtransport te verbeteren. Om hen hierin op een positieve manier te ondersteunen, maar vooral ook om goede voorbeelden te tonen aan andere transportbedrijven en vrachtwagenchauffeurs, lanceren Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) met de steun van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, het TRUCKVEILIG charter. Bedrijven en bestuurders die dit charter op de website www.truckveilig.be ondertekenen, engageren zich aan de hand van een aantal zelf te kiezen concrete actiepunten voor een veiliger wegtransport.
Dagelijks gebeuren er in Vlaanderen gemiddeld vier letselongevallen waarbij vrachtwagens betrokken zijn. Op jaarbasis vallen daarbij iets meer dan 60 doden en meer dan 300 zwaargewonden. ‘Voor de Vlaamse overheid is meer verkeersveiligheid dan ook een absolute prioriteit’, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. ‘Het wegtransport veilig en vlot laten verlopen blijft daarbij een belangrijke uitdaging. Daaraan wordt elke dag gewerkt. Denk maar aan  het wegwerken van de gevaarlijke punten, het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de wegen, de aanleg van spiegelafstelplaatsen, de organisatie van dynamisch verkeersmanagement door middel van variabele verkeerssignalisatie enzovoort. Maar ook voor de transportbedrijven en de vrachtwagenbestuurders zelf is er een belangrijke rol weggelegd’, aldus de minister.

Daarbij komt het er vooral op aan om de veiligheidscultuur binnen de sector voldoende te stimuleren. Dankzij het TRUCKVEILIG charter kunnen transportbedrijven en vrachtwagenbestuurders die concrete stappen ondernemen om de verkeersveiligheid op de weg te verbeteren, dit ook kenbaar maken aan hun collega’s. Op die manier raken goede praktijken beter bekend. De ondertekenaars van het charter engageren zich om minimaal zeven zelfgekozen actiepunten na te komen. Bestuurders kunnen er bijvoorbeeld over waken dat ze voldoende fit en uitgerust achter het stuur zitten, terwijl werkgevers kunnen zorgen voor haalbare rittenschema’s en een correct onderhoud van het vrachtwagenpark.
Na enkele maanden wordt samen met de ondertekenaars geëvalueerd of ze zich daadwerkelijk hebben ingezet om hun engagementen na te komen. Is dat het geval, dan krijgen ze het TRUCKVEILIG label toegekend. Hiermee kunnen ze hun klanten en sectorgenoten duidelijk maken dat ze actief meewerken aan een veiliger verkeer. Het TRUCKVEILIG label is dus een echte opsteker voor het bedrijfsimago en kan op termijn uitgroeien tot een echt kwaliteitskeurmerk.’De sensibilisering aan de hand van het TRUCKVEILIG charter past goed in de Vlaamse verkeersveiligheidsstrategie die gebaseerd is op de realisatie van concrete beleidsmaatregelen en acties op het vlak van infrastructuur, handhaving en educatie. Een goede ongevallenanalyse is daarbij cruciaal. Op dit ogenblik loopt er een diepteonderzoek naar verkeersongevallen tussen vrachtwagens en zwakke weggebruikers. In functie van de onderzoeksresultaten zullen er doelgericht bijkomende maatregelen genomen worden’, aldus minister Crevits.

Campagne ‘Ik teken voor het leven’

Onder het motto ‘Ik teken voor het leven’ starten de VSV en de Vlaamse overheid met de steun van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, een gerichte sensibiliseringcampagne voor transportbedrijven en vrachtwagenbestuurders. De campagne bestaat uit advertenties in de vakpers, een bijlage in het vakblad Truck & Business en affiches die via de sectororganisaties worden verspreid naar alle transportbedrijven in Vlaanderen.
Blikvanger op de affiches is de opvallende TRUCKVEILIG tattoo op de arm van respectievelijk een mannelijke en vrouwelijke vrachtwagenbestuurder en een bedrijfsleider. De slogan ‘Ik teken voor het leven… u tekent toch ook?’ maakt duidelijk dat iedereen zijn steentje kan bijdragen voor een veiliger vrachtverkeer. Alle campagnedragers verwijzen naar de website www.truckveilig.be, waar transportbedrijven en vrachtwagenbestuurders het charter online kunnen ondertekenen en informatie en veiligheidstips vinden. Bedrijven die het charter ondertekenen, krijgen een promopakket toegestuurd om het initiatief bekend te maken bij hun personeel.

Scroll naar boven