Spring naar content

Volvo Trucks en Vanheede: eerste hybride vuilniswagen in België

op 14 juni lanceerden het Belgische milieubedrijf Vanheede Environment Group in samenwerking met Volvo Trucks, Nebim nv en Geesinknorba de eerste hybride-vuilniswagen (26 Ton) in België. In aanwezigheid van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege werd deze unieke wagen voorgesteld aan de pers. Al jaren heeft Vanheede Environment Group ruime aandacht voor de ecologische impact van zijn activiteiten en proberen ze deze tot een minimum te beperken. Investeren in systemen en installaties om van afval grondstoffen te maken ( de keten sluiten ) en het streven naar een minimale CO2-uitstoot zijn daarbij doelstellingen van primordiaal belang. Vanheede Environment Group beschikt dan ook over een ruim en divers (vracht-)wagenpark om zijn activiteiten in de afvalsector op een optimale manier te organiseren. Duurzaam materialenbeheer waarmee Vlaams minister Joke Schauvliege de omslag wil maken van een afval- naar een materialenbeleid, is een speerpunt in het Vlaams leefmilieubeleid. Grondstoffen worden immers steeds schaarser en duurder.
Zo sloegen Volvo Trucks, de opbouwspecialist Geesinknorba en Vanheede Environment Group de handen in elkaar en creëerden ze de eerste hybride-perswagen (26 Ton) in België. Geen kleine versie van een vrachtwagen met een beperkte actieradius, maar een volwaardige vuilniswagen (26 Ton) die de industriële klanten van deze groep perfect kan bedienen.Volvo Trucks heeft na jaren onderzoek, besloten de parallelle hybride aandrijving productierijp te maken. Hierbij wordt tijdens het afremmen van het voertuig de remenergie opgeslagen in Lithium-Ion batterijen. Daarna gebruikt de elektrische motor deze energie om bij vertrek en bij acceleratie de dieselmotor te vervangen of te assisteren. Gecombineerd met een start & stop functie resulteert dit in een transportoplossing met een gevoelig lagere uitstoot. Daarenboven gebeurt het persen van afval op een volledige elektrische manier dankzij de plug-in opbouw ontwikkeld door Geesinknorba. De energie voor deze plug-in opbouw is afkomstig van de energie opgewekt uit stortgas uit de stortplaats te Roeselare. Iedere nacht zal het voertuig in zijn thuisbasis Roeselare opgeladen worden met groene energie. De doelstelling van de hybride vuilniswagen is om een CO2 uitstoot vermindering te realiseren van 30%. Dit sluit volledig aan bij het voorstel van minister Schauvliege om op Europees vlak tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 30%. Daarnaast kan de eigen groene energie (afkomstig van het stortgas of biomassa) ingezet worden voor het opladen van de batterijen die zorgen voor het functioneren van de vuilniswagenopbouw. Bovendien zorgt dit uniek geheel voor een veel stillere wagen.

Scroll naar boven