UPTR vraagt afschaffing van de rode diesel

UPTR heeft de minister van Financiën voorgesteld om een eenvoudige oplossing voor te stellen die een definitief einde zou stellen aan de oneerlijke concurrentie van landbouwvoertuigen ten nadele van vele transporteurs. Ter herinnering: het enkele feit om met een landbouwvoertuig te rijden – zelfs op de openbare weg – zorgt ervoor dat men van een zeer voordelig accijnzentarief op diesel kan genieten (21€/ 1000 liter in plaats van 330€/1000 liter voor transporteurs). Aangezien men voor de landbouwvoertuigen geen eurovignet betaalt, noch verkeersbelasting, niet naar de periodieke technische controle moet en geen tachograaf moeten hebben, is het niet verwonderlijk dat het aantal landbouwvoertuigen met meer dan 19.000 is toegenomen op 10 jaar tijd. UPTR heeft uiteengezet aan minister Steven Vanackere dat de afschaffing van de rode diesel een einde zou stellen aan talrijke misdrijven, die ook nadelig zijn voor de staatskas (en dus uiteindelijk voor de burgers!). UPTR motiveert deze nieuwe eis door het feit dat ook Nederland recent heeft beslist om de rode diesel af te schaffen, en dit ook omwille van milieuoverwegingen. In Nederland zal vanaf 1 januari 2013 enkel nog witte diesel toegestaan zijn op de openbare weg. UPTR hoopt dat de Belgische regering blijk geeft van gezond verstand door een dergelijke maatregel in te voeren.