Spring naar content

Antwerpse haven sluit samenwerkingsakkoord af met Russische Rosmorport

De Antwerpse haven gaat de komende vijf jaar nauw samen werken met Rosmorport, het staatsbedrijf dat de belangen van alle Russische zeehavens behartigt. Port of Antwerp International, de internationale dochteronderneming van het Havenbedrijf, tekende daartoe een samenwerkingsovereenkomst met Rosmorport. Het akkoord loopt voor vijf jaar en kan daarna hernieuwd worden.  Het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst ligt in het verlengde van de uitstekende handelsrelaties tussen Rusland en Antwerpen. Rusland is immers de vierde belangrijkste handelspartner van Antwerpen. In 2012 bedroeg de totale trafiek tussen Antwerpen en Rusland 8,6 miljoen ton. Ongeveer 90 pct van dit totaal werd verhandeld tussen Antwerpen en de Westkust van Rusland. Beide partijen komen overeen om samen te werken op het vlak van havenontwikkeling, uitbreiding van het transport en logistiek netwerk en het aantrekken van investeringen voor haveninfrastructuur. Daarnaast willen beide partners ook samen onderzoeken hoe de energie-efficiëntie van havenfaciliteiten kan verbeterd worden en hoe het gebruik van hernieuwbare energie daartoe kan bijdragen. Via een maximale uitwisseling van informatie en ervaringen en, op termijn, training van Russische havenprofessionals door APEC –het opleidings- en trainingscentrum van het Havenbedrijf- wensen beide partijen in het opzet van hun samenwerking te slagen.

Scroll naar boven