Spring naar content

MAN boekt solide bedrijfswinst ondanks malaise in de bedrijfsvoertuigenmarkt

De groep MAN heeft het boekjaar 2012 afgesloten met een bedrijfswinst van iets minder dan €1 miljard, ondanks de malaise in de markt voor bedrijfsvoertuigen. De groep, die actief is op het gebied van bedrijfsvoertuigen en machinebouw, boekte een bedrijfswinst van €964 miljoen maar slaagde er niet in om haar zeer goede resultaat van het voorgaande jaar (€1,483 miljard) te evenaren. Dit was vooral te wijten aan de duidelijke terugval van het segment bedrijfsvoertuigen, die zijn bedrijfswinst zag dalen tot €454 miljoen. De bedrijfswinst van het segment Machinebouw daarentegen bleef stabiel op €503 miljoen, waarmee deze activiteit een waardevolle bijdrage aan het groepsresultaat leverde. Ondanks de forse terugval van de vraag in de Europese en de Braziliaanse bedrijfsvoertuigenmarkten, die voor MAN belangrijke markten zijn, daalde de omzet slechts matig tot €15,8 miljard. Daardoor ligt de omzet slechts 4% onder het recordniveau dat in het voorgaande jaar werd bereikt. Het verkooprendement bedroeg 6,1% en bleef daarmee net onder het doelbereik.

MAN verwacht dat de Europese markt voor bedrijfsvoertuigen in 2013 zal krimpen, vooral in de eerste helft van het jaar. Aan de andere kant verwacht de Raad van Bestuur dat de verkoop in de belangrijke markt Brazilië verder zal stijgen. De omzet van het segment bedrijfsvoertuigen zal waarschijnlijk iets onder het niveau van 2011 liggen, maar het verkooprendement zal stabiel blijven. Gezien de vrij zwakke orderportefeuille in het boekjaar 2012 verwachten we dat de omzet en het verkooprendement van het segment machinebouw zullen dalen. Als gevolg hiervan zal de groep MAN in 2013 een lichte omzetdaling en een onevenredig grote daling van de bedrijfswinst zien. Deze voorspelling is gebaseerd op de veronderstelling dat de Europese schuldencrisis niet verder zal escaleren en dat de economische stimuleringsmaatregelen in de opkomende economieën effect zullen sorteren.

Scroll naar boven