Spring naar content

Volvo Trucks in Gent : 350 extra banen

Op de spoedondernemingsraad van deze morgen deelde de directie van de Gentse Volvo vrachtwagenfabriek mee dat de huidige meervraag naar zware vrachtwagens zal opgevangen worden door het tijdelijk inplannen van een vaste nachtploeg vanaf 25 augustus. Hiervoor zullen er ongeveer 350 nieuwe medewerkers aangeworven worden.
Momenteel is er een meervraag naar Volvo vrachtwagens op sommige Europese markten. Na een trage start van de vraag in de tweede helft van 2012, verbeterde het vertrouwen van onze klanten geleidelijk. Dit, in combinatie met een verouderd vrachtwagenpark, resulteerde in stijgende orders in het begin van het jaar aangezien klanten hun oude trucks opnieuw vervangen en hun vertrouwen in de economie zich langzaam herstelt. Er wordt voorzien dat de totale vrachtwagenproductie in Europa zal stijgen waardoor ook de Volvo vestiging in Gent de nodige maatregelen zal nemen om aan deze tijdelijke meervraag te voldoen. Voor de zomervakantie zal de meervraag naar zware vrachtwagens opgevangen worden door gedurende een aantal weken meer uren te presteren in de week en te werken op zaterdag. Na de zomervakantie zal dan van start gegaan worden met het tijdelijk inplannen van een vaste nachtploeg.
”De orderintake is momenteel merkelijk hoger dan de voorbije twee jaar waardoor we met de huidige capaciteit niet voldoende vrachtwagens kunnen bouwen om aan de vraag van de klanten te voldoen,” legt algemeen directeur Kamel Sid uit. ”Nu het vertrouwen van de klanten zich herstelt, moeten we ervoor zorgen dat we vlug en efficiënt kunnen inspelen op de vraag van de markt. Dit is cruciaal om onze klanten en ons marktaandeel te behouden en op die manier te zorgen voor de toekomst van ons bedrijf.”Vanaf april zal het bedrijf geleidelijk aan de 350 vacante jobs invullen om zo te kunnen voorzien in de nodige opleidingen van alle betrokken medewerkers en om hen de tijd te geven zich in te werken in hun functie in de bestaande ploegen of in de vaste nachtploeg.
De nieuwe medewerkers zullen tewerkgesteld worden ofwel in de bestaande ploegen ofwel in de vaste nachtploeg.

Scroll naar boven