Spring naar content

TLV vraagt loonlastverlaging transportsector

TLV is al lang vragende partij voor een gevoelige verlaging van de loonlasten in de Belgische transportsector. Na lang aandringen heeft TLV niet alleen de andere beroepsorganisaties maar ook de vakbonden kunnen overtuigen om bij de federale overheid samen een plan in te dienen. De Belgische transportsector moet meer ademruimte krijgen in de keiharde internationale concurrentie.

In deze moeilijke periode kent de transportsector nog steeds veel faillissementen, en voor het eerst ook een daling in de tewerkstelling. TLV wilde dit niet zo maar laten gebeuren, en stelde een concreet plan op om de internationale concurrentiestrijd actief aan te gaan.

Na lang informeel overleg met alle betrokken partijen zet TLV vandaag een belangrijke stap. Samen met de andere erkende sociale partners vraagt TLV formeel aan de federale regering een belangrijke sectorspecifieke loonlastverlaging. Dat na Febetra en de vakbonden nu ook UPTR dit voorstel ondersteunt, is het duidelijkste signaal dat ook zij beseffen dat de loonkost omlaag moet om de concurrentiestrijd niet helemaal te verliezen. Met de gevraagde loonlastverlaging wil de sector het voortbestaan van het Belgisch transport garanderen en de blijvende tewerkstelling van meer dan 60000 werknemers mogelijk maken. Via een tussenkomst in de wettelijk verplichte nascholing voor beroepschauffeurs garandeert het voorstel ook de Belgische tewerkstelling.

TLV rekent nu op een positief antwoord van de federale overheid. Elke verloren vrachtwagen en arbeidsplaats kost de Belgische staat te veel geld om niet alles in het werk te stellen om de Belgische transportsector te laten overleven. TLV wil hoe dan ook snel de dialoog opstarten met de Federale Overheid om de details van het plan verder uit te werken.

Scroll naar boven