Spring naar content

Frankrijk: ECOTAKS voor onbepaalde tijd uitgesteld!

Als gevolg van de gewelddadige manifestaties die de laatste dagen in Frankrijk werden gehouden tegen de invoering van de ecotaks, heeft de Franse eerste minister zopas een uitstel van de ecotaks naar een onbepaalde datum afgekondigd.

UPTR hoopt nu dat de Gewesten bij het debat over de kilometerheffing in België rekening zullen houden met wat er in Frankrijk gebeurt.

Voor de UPTR is het essentieel dat ook de Belgische verantwoordelijken zich bewust worden van de veelvuldige technische en administratieve moeilijkheden die de invoering van een kilometerheffing meebrengt.

Meer nog, het is cruciaal dat de gewestregeringen eindelijk de economische (en sociale!) gevolgen van een dergelijke nieuwe belasting op de ondernemingen meten.

Voor UPTR staan alle lichten op rood!

De economische impact op de ondernemingen (niet alleen op de Belgische transporteurs maar ook op hun klanten!) dient aandachtig te worden bestudeerd alvorens om het even welke kilometerheffing in te voeren in België. Het ergste zou zijn om nu aan struisvogelpolitiek te doen!

Scroll naar boven