Spring naar content

FEDERAUTO verbindt zich tot e-facturatie

FEDERAUTO heeft op 20 november een protocolovereenkomst getekend met Olivier Chastel, Minister van Administratieve Vereenvoudiging. Via deze overeenkomst verbinden de sector van de autohandel en –reparatie en de aanverwante sectoren, vertegenwoordigd door de Confederatie, zich ertoe hun werkproces gevoelig aan te passen.

Het protocol

Het gebruik van e-facturatie moet de administratieve lasten van haar leden aanzienlijk verminderen, maar FEDERAUTO is er zich van bewust dat deze stap grote aanpassingen zal vergen van de ondernemingen die zij vertegenwoordigt. Om de zaken te vergemakkelijken zal FEDERAUTO specifieke infosessies organiseren over het thema en een deskundige binnen de organisatie aanstellen.

Het promoten van de elektronische facturatie bij de leden van FEDERAUTO sluit perfect aan op het streven naar een betere doeltreffendheid van onze ondernemingen. Het is een win-winsituatie: tijd- en geldwinst voor onze sectoren en voor onze klanten”, zo bevestigt Carl Veys, voorzitter van FEDERAUTO.

Op Belgisch en Europees niveau

Op Europees niveau is de ambitie 50 % elektronische facturatie te halen in 2020. Op Belgisch niveau heeft de regering beslist op deze doelstelling te anticiperen door een ambitieuze doelstelling van
25 % vast te leggen tegen het einde van de legislatuur. De verbetering van de rechtszekerheid, de verduidelijking van de technische omgeving voor elektronische facturen en de ontwikkeling van open en interoperabele facturatiesystemen zijn momenteel prioritair voor België en Europa. In België heeft de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV) in samenwerking met de beroepsfederaties een website gerealiseerd, www.efacture.belgium.be, die allerlei informatie over de elektronische facturatie geeft.

Scroll naar boven