Spring naar content

TRAILER 2014 GAAT NIET DOOR

Trailer 2014, dat oorspronkelijk zou plaatsvinden van 24 tot 27 april 2014, is afgelast. Beursorganisator Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) heeft dit zopas beslist. De markt vertoont onvoldoende signalen van economisch herstel die borg kunnen staan voor een succesvolle beurs. TLV wacht op een geschikt moment om met een nieuw initiatief naar buiten te komen, dat perfect moet aansluiten op de nieuwe noden van de sector.

TLV was voor deze editie met een vernieuwd beursconcept aan de slag gegaan. Dit concept kreeg al vorm in 2012 en werd toen positief onthaald door de traditionele standhouders van Trailer. Het ligt voor de hand dat 5 jaar crisis in het wegtransport duidelijke sporen heeft nagelaten. Uit de vele contacten met potentiële exposanten blijkt dat de recente berichten over een voorzichtig economisch herstel en stijgende inschrijvingscijfers geen garantie bieden op een blijvende heropleving. Trailer kreeg daarnaast van meerdere standhouders signalen over steeds krappere marges en een permanent dalend marktaandeel. Hierdoor zagen talrijke standhouders zich genoodzaakt hun beslissing tot deelname aan Trailer 2014 uit te stellen.

In dergelijke onzekere omstandigheden is het niet opportuun om Trailer 2014 te laten doorgaan. TLV wenst ook langs deze weg de reeds ingeschreven exposanten te bedanken voor hun steun en het geloof dat zij uitspraken in het nieuwe beursconcept.

TLV gaat zeker door als organisator van beurzen en events. Wanneer en onder welke vorm het zijn expertise en know-how zal aanwenden, is afhankelijk van de economische situatie.

Scroll naar boven