Spring naar content

FEBETRA waarschuwt voor record aantal faillissementen in 2014

FEBETRA verwacht dat de rest van het jaar bijzonder turbulent zal blijven voor de Belgische  transportsector. Veel transportondernemingen zitten vandaag op hun tandvlees. Ze hebben de afgelopen 5 jaren uit hun reserves moeten putten en zijn er, omwille van de aanhoudende moeilijke economische conjunctuur niet in geslaagd om die reserves terug op te bouwen.  De neerwaartse druk op de prijzen, de stijgende kosten, de concurrentie die steeds bitsiger wordt, het pervers effect van de tenders en het slechter wordend betalingsgedrag van de klanten dreigen voor veel transportondernemingen een dodelijke cocktail te worden. Het erg hoog aantal faillissementen is één van de vele indicatoren die op de algemene malaise in de sector van het wegvervoer wijzen. Sinds 2009 gingen al 1214 vergunde transportondernemingen over de kop in ons land. Uit de recentste cijfergegevens van de FOD Mobiliteit blijkt dat over het hele jaar 2013 nog eens 252 Belgische transportondernemingen de boeken dienden te sluiten. Met een faillissementsratio van 1 op 33, bekleedt de transportsector een weinig benijdenswaardige tweede plaats (na de horeca) in het klassement van de sectoren met de hoogste faillissementsgraad. Vermits het einde van de tunnel, bij gebrek aan doortastende relancemaatregelen, niet meteen in zicht is, vreest FEBETRA dat 2014 een recordjaar wordt inzake faillissementen in de transportsector.

Scroll naar boven