Spring naar content

OOSTERWEEL : TRANSPORTEURS TEVREDEN

Op 14/2 koos de Ministerraad een definitief tracé voor de Oosterweelverbinding. TLV is tevreden dat eindelijk een belangrijke stap wordt gezet om de mobiliteit rond Antwerpen te verbeteren en hoopt dat het dossier nu snel vooruitgaat. De Vlaamse transporteurs hebben steeds gepleit om de Kennedytunnel open te houden voor vrachtwagens. TLV is dan ook tevreden dat dit scenario definitief wordt gekozen. De organisatie pleit ook nog steeds voor de aanleg van de verbinding tussen Liefkenshoek en de E17 voor het havenverkeer en het transitverkeer. Met de groei van de economie neemt ook het verkeer al decennia lang toe. Maar om dit af te handelen moet de Antwerpse regio een beroep doen op de capaciteit van ruim 25 jaar geleden. De nood aan meer infrastructuur wordt door een bijkomende Scheldekruising mee ingevuld. Bovendien creëert de Oosterweelverbinding een valabel alternatief in geval van een calamiteit. TLV is dan ook blij dat met het vastleggen van een tracé een belangrijke definitieve stap is gezet. Nu wenst TLV actie om het gekozen tracé snel te realiseren. In alle scenario’s die de afgelopen 10 jaar op tafel lagen, zouden vrachtwagens na de afwerking van Oosterweel niet meer door de Kennedytunnel mogen. TLV heeft zich hier steeds tegen verzet. Naast de ecologische impact van omwegen voor vele transporten blijft de vaststelling dat alle kruisingen noodzakelijk zullen zijn om de voorspelde verkeersgroei te kunnen opvangen. En in het geval van verminderde capaciteit bij calamiteiten is het gebruik van een alternatief zelfs de enige mogelijkheid. Daarom zijn de Vlaamse transporteurs tevreden dat de Kennedytunnel altijd open blijft voor vrachtwagens. Vervoerders kiezen immers steeds de meest optimale route om kosten en emissies maximaal te beperken. TLV stelt zich wel vragen bij de hoogte van de tol voor vrachtwagens die zou moeten betaald worden voor de oudste Scheldekruising. Hoe zal deze zich verhouden ten opzichte van de tol voor Liefkenshoek en Oosterweel? Europese regels moeten nageleefd worden en de economische impact van de tol moet aanvaardbaar blijven. De realisatie van de Oosterweelverbinding in de komende jaren neemt niet weg dat de Antwerpse regio nog steeds capaciteitsproblemen zal kennen. In alle scenario’s wordt er groei verwacht van het havenverkeer. En doorgaand verkeer op lange afstand zo ver mogelijk van de stad houden, moet zeker de ambitie blijven. Daarom blijft TLV aandringen voor de verbinding tussen E17 en Liefkenshoek.

Scroll naar boven