Spring naar content

FEBETRA juicht afschaffing patronaal attest van non-activiteit toe

FEBETRA is erg tevreden dat de Europese Verordening 165/2014 die in het Publicatieblad van de Europese Unie verschenen is, komaf maakt met het attest van non-activiteit. Vanaf 2 maart 2015 zullen de controle-instanties geen attest van non-activiteit meer mogen eisen. De afschaffing van dit document betekent voor de transporteurs een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging en stelt een einde aan heel wat praktische problemen, waarbij werkgevers vaak heksentoeren moesten uithalen om hun chauffeur een origineel ondertekend exemplaar (een fax mag niet) te overhandigen. Last but not least, verdwijnt met de afschaffing van het patronaal attest een discriminatie. In geen enkele andere sector dient een werkgever de non-activiteiten van zijn werknemers aan de hand van een document te staven.

Scroll naar boven