Spring naar content

FEBETRA teleurgesteld door stemming in commissie Tran

FEBETRA vindt dat de commissie Tran, die vandaag over het rapport Leichtfried met betrekking tot de herziening van de Europese richtlijn “Maten en gewichten” gestemd heeft, niet erg coherent is. Van de ene kant stemt de commissie Tran in met aerodynamische aanpassingen aan het trekkend voertuig en aan de opleggers om het goederenvervoer duurzamer te maken en van de andere kant blijft ze het grensoverschrijdend vervoer met ecocombi’s en met voertuigen van 44 ton, die nochtans ontegensprekelijk bijdragen tot een vermindering van de CO2-uitstoot, verbieden.

De mogelijkheid voor lidstaten om via bilaterale akkoorden af te wijken van de in de richtlijn opgenomen normen wordt nog steeds niet voorzien. FEBETRA vindt het te gek voor woorden dat grensoverschrijdend vervoer met 44 ton tussen bijvoorbeeld België, Frankrijk en Italië verboden blijft, terwijl deze lidstaten elk combinaties van 44 ton op hun grondgebied toelaten.

Wat het vervoer van 45′ containers betreft, vindt FEBETRA dat de voorschriften voor het vervoer van dit type container dat aan een stevige opmars bezig is, onvoldoende soepel zijn. De voorziene uitsteek van 15 cm is ontoereikend. De huidige Belgische en Nederlandse reglementering laten een uitsteek van respectievelijk 78 en 80 centimeter toe. FEBETRA vindt dat Europa op zijn minst een overgangsperiode zou moeten voorzien teneinde de vervoerders toe te laten hun bestaand materieel nog een aantal jaren te blijven gebruiken.

Scroll naar boven