Spring naar content

EERSTE PROEF MET GECONDITIONEERDE GOEDEREN PER SPOOR NAAR KAZACHSTAN

Vandaag vertrekt voor het eerst een proefrit per spoor van Antwerpen naar Kazachstan, waarbij temperatuur gecontroleerde goederen in een revolutionair containertype onder permanente real-time monitoring, zonder bijtanken en met drie keer minder CO2-uitstoot worden vervoerd. De proef kadert binnen het project Transpharma Express van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw, in samenwerking met Pfizer. In oktober 2012 startte het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw samen met tien partijen het project ‘Transpharma Express’ op. Doel van het project: het transport van temperatuur gecontroleerde producten over lange afstand per spoor realiseren. Het project focust hierbij in het bijzonder op de verbinding tussen Vlaanderen en het Verre Oosten.

Het project wordt opgehangen aan de kapstok Antwerpen – Chongqing, de grootste stedelijke agglomeratie ter wereld en één van de Chinese productie hotspots. Via een spoorlijn zijn deze steden op 18 dagen met elkaar verbonden.Uit de onderzoeksfase bleek al dat het technisch haalbaar is om geconditioneerd transport via spoor over lange afstand te verzekeren. In dit kader vertrekt vandaag een proefzending naar Kazachstan die wordt opgezet en mee ondersteund door Pfizer. Bij deze proefzending wordt een revolutionair containertype gedemonstreerd. De dieselelektrische unit heeft een tankcapaciteit van 800 liter die bijtanken op het traject overbodig maakt. Dankzij een ingebouwde track en trace unit kan de zending bovendien te allen tijde worden opgevolgd en de veiligheidsstatus, locatie, evenals toestand van de goederen en het verbruik van de koeleenheid worden gecontroleerd via een webapplicatie.

De CO2-uitstoot van dit traject ligt liefst drie keer lager dan bij een vergelijkbaar transport over de weg. Een succesvolle demonstratie zal aantonen dat voor temperatuur- of omgevingsgevoelige goederen spoor een volwaardig alternatief kan zijn voor het meer risicovol wegtransport, relatief trage maritieme verbindingen of dure luchtvrachtverzendingen. Dit betekent voor verladers een uitbreiding van de beschikbare transportmodi en een optimalisering van hun supply chain concepten. Een succesvolle demonstratie is daarnaast ook belangrijk als bewijs voor die partijen die goederen in Oostelijke richting over deze verbinding willen verzenden. Op die manier kan een evenwicht in de goederenstromen worden gerealiseerd en wordt een duurzame exploitatie van dit concept gegarandeerd.

Uit een recent internationaal verladersplatform, mee georganiseerd door het VIL, blijkt nu reeds zéér veel interesse vanuit de markt te bestaan voor dit concept. Zo toont de industrie grote belangstelling voor de bestemmingen in landen gelegen op deze verbinding die het gehele Euraziatische continent doorkruist. Ook bij de verschillende spoorwegmaatschappijen gelegen aan de route, evenals investeerders is de interesse in het concept groot omdat zij het toenemen van goederenstromen en de verdere ontwikkeling van bijhorende infrastructuur willen aangrijpen ter verdere ontwikkeling van hun respectieve regio’s.

Scroll naar boven