Spring naar content

Pilot 15 elektrische openbaarvervoerbussen

VDL Bus & Coach, de Nederlandse provincie Noord-Brabant en BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) starten een pilotproject waarbij 15 elektrische openbaarvervoerbussen worden ingezet. De pilot maakt onderdeel uit van de landelijke aanpak door stichting Zero Emissie Busvervoer om versnelde transitie naar betaalbaar, schoon, en stil Openbaar Vervoer te realiseren. In het project ‘VIBe-Bus’ (Vehicle for Innovation Bus) wordt vanaf begin 2015 de eerste bus in Helmond getest. Het doel is om in alle gebieden van Noord-Brabant ervaring op te doen met de inzet van zero emissie openbaar vervoer. De pilot past in de groeistrategie van de provincie om vervoerders en industrie de ruimte te geven elektrisch vervoer mogelijk te maken.

De provincie Noord-Brabant, de BOM en VDL Bus & Coach zien een toekomst weggelegd voor grootstedelijk elektrisch busvervoer. Ze willen samen bijdragen aan een schoner milieu, een lager energieverbruik en een stillere en gezondere leefomgeving. De pilot levert waardevolle informatie over het gebruik van elektrische bussystemen, wat economische mogelijkheden biedt voor het Brabantse MKB (Midden- en Kleinbedrijf) en de Automotive sector in Nederland. De kennis en ervaring die alle betrokken partijen met deze pilot opdoen, vormt de basis voor de ontwikkeling van zero emissie openbaar vervoer in Noord-Brabant en daarbuiten.Vanuit de pilot wordt een innovatieplatform gevormd dat zich richt op de doorontwikkeling van elektrische aandrijfsystemen, componenten en de bijbehorende infrastructuur voor laadenergie. De ervaringen van chauffeurs en passagiers, de opdrachtgevers, de vervoerders, de verkeerscentrales en de onderhoudswerkplaatsen zijn cruciaal voor een succesvolle introductie van elektrisch busvervoer.

De provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om het openbaar vervoer uiterlijk in 2025 met zero emissie bussen te laten uitvoeren. Elektrisch vervoer en slimme energie-infrastructuur vormen belangrijke nieuwe markten voor Brabantse Automotive, energie en High Tech industrie. De provincie heeft high-tech automotive hoog op de agenda staan en heeft zeer recent diverse prijzen ontvangen (Winnaar EER- en fDi Award 2014) als innovatieregio. Doelstelling is het blijven behoren tot de top van kennis- en innovatieregio’s in Europa. Zero emissie openbaar vervoer sluit perfect op deze doelstelling aan.

De BOM draagt op een ondernemende manier bij aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Deze ontwikkelingsmaatschappij is gericht op het vinden, selecteren en ontwikkelen van nieuwe (Brabantse) partners en mogelijke consortia met een focus op innovatieve oplossingen die voor elektrisch openbaar vervoer gebruikt kunnen worden. Waar nodig investeert de BOM vanuit thema specifieke fondsen met risicokapitaal in perspectiefrijke initiatieven en verleidt ze andere (private) partijen mede te participeren.

Scroll naar boven