Spring naar content

Belgisch transport geraakt maar niet uit negatieve spiraal.

Het totaal aantal afgelegde kilometers op het “Mautwegennet” is verleden jaar met 2,9% toegenomen, zo blijkt uit de pas vrijgegeven cijfers van de BAG. Belgische voertuigen legden in 2014 6,5% minder “Mautkilometers” af dan in het jaar voordien. Bijzonder verontrustend is dat onze vervoerders nu al jarenlang mincijfers laten optekenen en er maar niet in slagen om zich los te wrikken uit die negatieve spiraal. Op 7 jaar tijd is het aantal door Belgische voertuigen afgelegde “Mautkilometers” met 51% teruggevallen. Een zoveelste bewijs dat onze Belgische vervoerders in het internationaal vervoer niet kunnen opboksen tegen de buitenlandse concurrentie. FEBETRA hoopt dat de regering Michel snel werk maakt van een herstel van de competitiviteit. De trendbreuk die in het federaal regeerakkoord waarneembaar was, mag geen dode letter blijven.

Scroll naar boven