Spring naar content

Sterke verhoging van de controle op de aslasten van de vrachtwagens

Minister Ben Weyts wil de controles op de aslasten verhogen.
De bedoeling is dat er nog meer overladingen kunnen worden uitgehaald via weegsystemen ingebouwd op onze (snel)wegen.

UPTR heeft al herhaaldelijk van het feit van de moeilijke praktische toepassing door de transportbedrijven en haar chauffeurs betreffende de adequate asverdelingen.

UPTR is toch tevreden dat deze problematiek, die al jaren aansleept, eindelijk nog eens op tafel komt.

UPTR durft vandaag de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken te vragen om zijn gezond verstand te gebruiken en een verschil te maken tussen verschillende situaties:

– De situaties waar de lading wezenlijk oncontroleerbaar is door de transportondernemingen of door haar chauffeurs.
– De situatie waarin de lading zich verplaatst tijdens het transport (v.b. na het remmen).

Rekening houdend met al de verschillende types van overladingen, vraagt UPTR een globale herziening van het heel boetesysteem inzake de aslasten.

Voor UPTR zou er een duidelijk verschil moeten worden gemaakt tussen twee gevallen van overlading per as:

1. Is er sprake van een vrachtwagen waar een overlading per as is vastgesteld EN ook in overtreding op het totaal gewicht MTM (dus meer dan 44 ton MTM op vijf assen)?
Of

2. Is de vrachtwagen enkel en alleen overladen op één of meer assen (en NIET in totaal)?

UPTR maant de Minister dan ook aan om de boetes aan te passen naar gelang welk geval zich voor doet.

De overladingen op het totaal gewicht zijn dan ook in de ogen van UPTR een grotere inbreuk, namelijk omdat zij een verborgen concurrentievervalsing in zich houden. Men transporteert immers meer dan maximale toegelaten door de wet en kan zo meer goederen transporteren dan toegelaten is…

In het kader van de nieuwe bevoegdheden die vanaf nu voortkomen uit de zesde staatshervorming vraagt UPTR dan ook aan de Minister om dit in het achterhoofd te houden.

Scroll naar boven