Spring naar content

Luc Augustyn verkoopt 3.000ste Volvo truck

Luc Augustyn, verkoper bij Volvo Trucks dealer Automobilia – Recon in West-Vlaanderen kon de verkoop van niet minder dan 3.000 Volvo Trucks op zijn naam zetten. Hij is dus het neusje van de zalm wat betreft de verkoop van Volvo vrachtwagens. Deze record verkoop werd gevierd met behulp van een gepast geschenk, namelijk een originele schets van het ontwerp van de nieuwe Volvo FH.
In 2010 overschreed Luc Augustyn reeds de kaap van 2.500 verkochte Volvo voertuigen. Hij kon in ongeveer 5 jaar tijd nog eens 500 voertuigen aan dat totaal toevoegen. Om deze mijlpaal te vieren werd een originele ontwerptekening van de nieuwe Volvo FH, gesigneerd door een ontwerper van het team van Rikard Orell, aan hem overhandigd.
“ Ik ben zeer tevreden met de ontwerptekening, ze krijgt zeker en vast een prominente plaats in mijn bureau.”, aldus Luc Augustyn.
Luc Augustyn gelooft nog steeds dat het opbouwen van een vertrouwensrelatie en een goede service aan de grondslag liggen van een succesvolle verkoperscarrière. Hij heeft zich de afgelopen jaren dan ook met de juiste mensen omringd, die hij ook graag wil bedanken voor hun steun. “Bedankt aan Maria en Christ Soete en het hele team van Automobilia- Recon!”
Hij voegt er ook nog aan toe dat er de afgelopen jaren heel wat zaken veranderd zijn:
“ The way of working is de laatste jaren drastisch gewijzigd, waar men vroeger 5 à 6 ringmappen vol met technische documentatie en een valies van 20 kg vol met offertes moest meezeulen kan men nu alles simpelweg opslaan op een Ipad.”, aldus Luc Augustyn.

Scroll naar boven