Spring naar content

Open brief aan de burgers

Deze donderdag op 18 juni, zullen de drie beroepsfederaties op de straten van Brussel betogen om hun ongenoegen uit te schreeuwen over de onmenselijke belasting die de kilometerheffing voor vrachtwagens uitmaakt. Deze betoging begint met een gezamenlijke bijeenkomst om 10u00 op de havenlaan te Brussel en zal aanvangen om 11u00 door het vertrek van een colonne van vrachtwagens langs de kleine ring van Brussel. UPTR en haar zusterfederaties hebben de verantwoordelijkheid op zich genomen om deze betoging te organiseren met als doel om het grote publiek te sensibiliseren over de dramatische situatie waarin de Belgische transportondernemingen zich bevinden. De drie federaties hebben de Federale en Regionale politiek verantwoordelijken opgeroepen zich rond de tafel te ontmoeten om concrete maatregelen te nemen om de transportsector uit de crisis te halen. Zonder structurele begeleidende maatregelen zullen de transporteurs geen ander alternatief hebben dan de kolossale meerkosten van de kilometerheffing integraal door te rekenen. Gelet op de precaire financiële situatie in welke de meerderheid van de transportondernemingen zich bevinden, zal het doorrekenen van de kilometerheffing een kwestie van overleven zijn.

Zonder politieke ondersteuning van de transportsector, na ettelijke malen doorrekenen, zal het uiteindelijk de consument zijn die de rekening zal betalen!
Voor de burger, zal de kilometerheffing zich vertalen in een (verborgen) verhoging van de BTW …
Voor UPTR is de betoging van 18 juni een krachtig signaal van de sector om op te roepen tot overleg met alle betrokken partijen, zowel op Gewestelijk als Federaal niveau!
Met deze betoging wil UPTR alle mogelijk denkpistes gebruiken om de schok van de kilometerheffing op te vangen.

Scroll naar boven