Spring naar content

Kilometerheffing: UPTR interpelleert de Europese Commissie en dient klacht in bij de Belgische Mededingingsautoriteit

UPTR heeft vandaag een schrijven gericht aan de Europese Commissaris voor Mededinging om deze op de hoogte te stellen van de slechte komedie waarin de Belgische en Europese transporteurs gedwongen zijn om mee te spelen.

1 Oktober is uitgekozen om de inschrijvingen en de bestellingen van de on board units (OBU), gepresenteerd als ‘interoperabel’, te lanceren. Deze OBU’s moeten dienen om de kilometerheffing te innen. De kilometerheffing in België zal van start zal gaan in België vanaf 1 april 2016.
Ondertussen communiceert VIAPASS (de interregionale juridische entiteit), via haar website (www.viapass.be), dat de Belgische kilometerheffing beantwoordt aan de vereisten van Europa betreffende interoperabiliteit en het eerste EETS (European Electronic Toll Service) compatibel systeem is binnen Europa.

UPTR stelt vast dat op de datum van 1 oktober 2015, geen enkel van de drie Gewesten haar « EETS domain statement » heeft gepubliceerd (d.w.z. de juridische en technische voorwaarden waaraan de leveranciers van OBU’s aan moeten voldoen indien zij wensen om hun diensten en OBU’s op de Belgische markt te brengen). UPTR stelt vast dat Viapass enkel en alleen naar Satellic verwijst voor de verkrijging van een OBU voor de betaling van de Belgische kilometerheffing…
De leveranciers van de elektronische OBU, concurrenten van Satellic, waren pas op 17 juli 2015 uitgenodigd om deel te nemen aan een informatiesessie die plaatsvond (op een geheime locatie) op 16 september 2015.
UPTR stelt zich dan ook volgende vragen:
Is de Europese wetgeving (en namelijk de beschikking 2009/750/CE van de Europese Commissie betreffende de Europese Elektronische tolheffing) wel gerespecteerd?
Hoe kunnen de andere leveranciers van de OBU’s klaar zijn met hun inschrijvingssysteem en hun activatie op 1 oktober wetende dat zij, informeel, pas twee weken op voorhand werden geïnformeerd?
Hoe kan Viapass, als marktregulator, de transporteurs leiden naar maar één enkele onderneming, nl nv Satellic, terwijl haar concurrenten de officiële voorwaarden nog niet kennen om de Belgische markt effectief te kunnen betreden?
Waarom moeten de transporteurs zich verplicht uitrusten met een nieuwe OBU (gepresenteerd als interoperabel, maar alleen bruikbaar in België…), terwijl hun voertuigen misschien al uitgerust zijn met andere OBU’s die al interoperabel zouden zijn?
Waarom hebben de Gewesten hun« EETS domain statement » nog niet gepubliceerd, die toch de enige opening in de markt had kunnen betekenen?
UPTR hoopt op de tussenkomst van de Europese commissie om orde te scheppen in de OBU markt en vooral te voorkomen dat de transporteurs overgeleverd zullen zijn aan de eisen en grillen van een monopolistische operator… UPTR heeft ook klacht neergelegd bij de Belgische Mededingingsautoriteit op basis van diezelfde opmerkingen. UPTR is van mening dat alle leveranciers van OBU’s, voor de betaling van de Belgische kilometerheffing, moeten kunnen werken onder dezelfde marktvoorwaarden. UPTR is van mening dat de lancering van het registratieproces van de belastingplichtige zou moeten worden opgeschort tot de publicatie van de « EETS domain statement », door de drie Gewesten, zodoende dat al de OBU leveranciers dezelfde termijn van zes maanden hebben om hun producten en diensten aan te bieden aan de transporteurs !
Voor UPTR is het een kwestie van eerlijkheid en transparantie om te beletten dat er zich in België een monopolie huisvest, dat per definitie, schadelijk is voor de belangen van de transportondernemingen.
In afwachting, adviseert UPTR de transporteurs om nog geen contracten af te sluiten betreffende de Belgische kilometerheffing en voorlopig te wachten op de intrede van minstens één echte concurrent alvorens zich te verbinden aan een monopolistische operator.
Michaël Reul

Scroll naar boven