Spring naar content

INZET REGERING VOOR TRANSPORTSECTOR

De regering, de administratie, de vakbonden en de werkgevers uit de transportsector hebben woensdag een actieplan ondertekend om sociale dumping en fraude in de transportsector aan te pakken. Het enthousiasme in de sector is groot, ook bij de vakbonden.

Aan het plan werd al sinds maart vorig jaar gewerkt. Het omvat dertig maatregelen, waarvan zestien op nationaal niveau, zeven op het niveau van de Benelux en zeven voor Europa. Actie was dringend nodig, benadrukte staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude Bart Tommelein.

“De transportsector is een belangrijke economische sector met 60.000 werknemers in ons land. Dat zijn veel fabrieken samen. De laatste zes jaar zijn echter meer dan 5.000 banen verloren gegaan”, aldus Tommelein. De sector kampt met zware concurrentie uit Oost- en Zuid-Europa. “We moeten samen met de Benelux, Frankrijk en Duitsland stappen ondernemen. We willen de dispatching en logistiek hier houden.”

Concreet komen er meer controles, onder meer via een versterkte samenwerking van de verschillende bevoegde inspectiediensten. Kleinere vrachtwagens (onder 3,5 ton) zullen extra geviseerd worden. Die blijven nog vaak onder de radar omdat ze niet moeten voldoen aan een aantal verplichtingen. Sociale dumping verschuift steeds vaker naar die vrachtwagens. Ook wordt bekeken of camera’s voor snelheidscontrole kunnen dienen om sociale fraude aan te pakken.

De werkgevers, maar ook de vakbonden horen het graag. “We hebben als vakbonden al flink geschoten op de regering. Maar vandaag is het moment aangebroken om het geweer eens neer te leggen en een bloemetje te gooien”, zei Jan Sannen van ACV. “We zijn dankbaar.” Ook Frank Moreels van ABVV-BTB ondertekent “met groot enthousiasme”. “Mocht ik de pen zelf vast gehad hebben, zou het wel iets steviger geformuleerd geweest zijn”

Scroll naar boven