Spring naar content

PLAN VOOR EERLIJKE CONCURRENTIE IN DE TRANSPORTSECTOR: 30 CONCRETE MAATREGELEN

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein, minister van Mobiliteit Jacqueline Galant, minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding Johan Van Overtveldt en minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s Willy Borsus ondertekenden op woensdag 3 februari samen met vakbonden, werkgeversorganisaties en administraties het ‘Plan voor Eerlijke Concurrentie in de Transportsector’.

Na het akkoord in de bouwsector in juli vorig jaar, het charter met de inspectiediensten in de taxisector en de start van de ronde tafel sociale fraude in de schoonmaaksector, is er nu ook een ‘Plan voor Eerlijke Concurrentie in de Transportsector’. Samen met de vakbonden, werkgevers en bevoegde administraties, ondertekenden staatssecretaris Tommelein en ministers Galant, Van Overtveldt en Borsus een plan met 30 concrete maatregelen om de sociale fraude en sociale dumping in de transportsector aan te pakken.

Bart Tommelein: ‘Het sociaal overleg per sector wérkt. Samen voeren we concrete maatregelen in om sociale dumping de kop in te drukken. Op nationaal zullen we de voertuigen onder 3,5 ton meer controleren, voeren we gezamenlijke controles in met politie, douane en verschillende inspectiediensten en streven we een beter evenwicht na tussen weg- en zetelcontroles. Op Benelux-niveau gaan we op de ingeslagen weg verder samenwerken. En in Europa zullen we pleiten voor gelijkaardige gemeenschappelijke controles met andere lidstaten, maar boven alles voor een aanpassing van de sociale wetgeving om postbusvennootschappen en illegale detacheringen beter te kunnen bestrijden.’

Jacqueline Galant: ‘Ik pleit voor een strikte toepassing van de bestaande regels. Ik zal erop toezien dat er geen versoepeling is van de regels zolang deze niet beter toegepast worden. En ook niet zolang er geen bredere harmonisatie is van de sociale lasten tussen de verschillende EU-lidstaten.’

Johan Van Overtveldt: ‘Een versterkte samenwerking tussen de betrokken inspectie- en douanediensten op nationaal en internationaal niveau zal de strijd tegen fraude in de transportsector verder versterken. Door de krachten te bundelen werken we aan eerlijke concurrentie. De sector kan bovendien rekenen op extra zuurstof door de lastenverlagingen uit de tax shift.’

Willy Borsus : « De transportsector is de op een na zwaarst getroffen sector (na de bouwsector) inzake sociale dumping. Daarom moeten er sterke steunmaatregelen worden genomen. Ik wil met name streng optreden tegen postbusvennootschappen, zowel op het vlak van het sociaal recht, als op dat van het recht op vestiging van transportondernemingen. »

Scroll naar boven