Spring naar content

CEO van Volvo Trucks Belgium vreest voor domino-effect kilometerheffing

Volvo Trucks Belgium is bezorgd over de signalen uit de markt waaruit blijkt dat sommige verladers weigeren dat transporteurs de kilometerheffing zouden doorrekenen. Hun financiële toestand laat echter niet toe om die meerkost te absorberen. Peter Himpe, Vice President Volvo Group Trucks Belux vreest voor een domino-effect dat veel verder reikt dan de transportsector alleen.

Op 1 april a.s. gaat de kilometerheffing voor vrachtwagens in België in. Volgens cijfers van het Instituut Transport en Logistiek België – de officiële marktobservator van het wegvervoer in België – zal de kostprijs in het Belgisch wegvervoer na die datum de hoogte in schieten. In het nationaal vervoer zal de meerkost gemiddeld ruim 8% zijn en in het internationaal vervoer circa 3%.

“In de markt horen we dat sommige opdrachtgevers weigeren dat hun transporteurs de kilometerheffing doorrekenen. Zij moeten die kostprijsverhoging zelf dragen en ze wegwerken via verdere interne optimalisaties, stellen ze. Met de uiterst geringe winstmarges kunnen de vervoerders die aanzienlijke meerkost echter hoegenaamd niet absorberen,” aldus Himpe.
“Erger nog, zelfs wanneer de vervoerders kunnen doorrekenen, zal de kilometerheffing een averechts effect hebben op hun financiële toestand, onder andere omdat hun cashflowspositie fors aangetast wordt. We vrezen dan ook faillissementen, wat een domino-effect in gang zal zetten, niet alleen voor de toeleveranciers van de vervoerders, maar ook voor de Belgische economie in haar geheel,” zegt Himpe.

Rentabiliteit barslecht

Met de gemiddelde rentabiliteit van de Belgische vervoerders is het heel slecht gesteld. Zelfs tijdens de goede jaren voor de crisis, steeg ze nooit boven de 2,5%. In 2009 daalde ze zelfs tot bijna nul procent en sindsdien bleef ze bedroevend laag. Over de afgelopen 10 jaar bedroeg de gemiddelde rentabiliteit van de Belgische transporteurs amper 1,48%, zo blijkt uit cijfers van een studie van Truck & Business in opdracht van FEBIAC.

“Dat heeft natuurlijk zijn weerslag op de gemiddelde rentabiliteit van hun truckdealers. Over alle merken heen was die nog geen 0,4%. Dit betekent dat indien transportbedrijven failliet gaan ten gevolge van de kilometerheffing, de vrachtwagensector in België mee zal bloeden,” waarschuwt Peter Himpe.

Cashflow en betalingstermijnen

Ook andere indicatoren wijzen op de zeer grote kwetsbaarheid van de Belgische vervoerders. Hun cashflowpositie is erbarmelijk en de klanten betalen steeds later hun facturen (vorig jaar pas na gemiddeld 56 dagen!). Steeds meer vervoerondernemingen kennen dan ook liquiditeitsproblemen. Voor één op de vijf ondernemingen zijn die problemen acuut.
Door de kilometerheffing zal de cashflowpositie verder aangetast worden, niet alleen wegens de borgsom voor de OBU (135 euro) en de borgsom die bij een tolheffingsbedrijf moet neergeteld worden (1.600 euro voor twee maanden), maar ook omdat de heffing onmiddellijk moet betaald worden, terwijl de klanten steeds later betalen. “Dat betekent dat zelfs wanneer een transporteur de kilometerheffing volledig kan doorrekenen, zijn bedrijf belangrijke cashflowproblemen zal kennen. En als hij maar deels kan doorrekenen, zullen de gevolgen niet te overzien zijn,” zegt Peter Himpe.

Volgens hem kan het dan ook niet anders dat de verladers en opdrachtgevers de verhoging van de transportprijs accepteren en zelf doorrekenen aan de consumenten

Scroll naar boven