Spring naar content

15% van de wegvervoerders in acuut gevaar

De sector van het goederenvervoer over de weg staat voor één van de grootste uitdagingen van de afgelopen decennia. Op 1 april van dit jaar wordt de kilometerheffing ingevoerd voor alle voertuigen met een MTM van meer dan 3,5 ton. Om de impact van deze heffing te kunnen inschatten, hebben TLV en Graydon samen een studie uitgevoerd. De resultaten zijn verbijsterend: voor 15% van de transportbedrijven dreigt onmiddellijk gevaar.

Bedrijfsinformatiespecialist Graydon en beroepsorganisatie TLV hebben een grondige economische doorlichting van de sector gemaakt, in combinatie met een gerichte rondvraag bij de transporteurs. Op die manier hebben ze zich een duidelijk beeld gevormd van de financiële situatie van de transportbedrijven, op amper twee weken voor de invoering van de kilometerheffing.

Betalingsgedrag

Uit de doorlichting blijkt dat wegvervoerders hun leveranciers binnen een aanvaardbare termijn betalen. 65% van de transporteurs betalen hun facturen binnen de 30 dagen. Dit percentage staat in schril contrast met de termijnen waarbinnen ze zelf betaald worden door hun klanten. Uit de survey blijkt immers dat een schamele 10% van deze klanten op 30 dagen of minder betaalt. Dit is een onhoudbare situatie, die verder zal versterkt worden door de kosten van de kilometerheffing vanaf 1 april 2016. De tol zal namelijk binnen de 14 dagen moeten betaald worden. De Vlaamse transporteurs zullen dus nog meer moeten prefinancieren, en voor sommige ondernemingen kan dit nefast zijn.

Doorrekenen is de enige boodschap

Gelet op de traditioneel lage marges in de transportsector, roept TLV de transportbedrijven al verschillende maanden op om alle kosten die verband houden met de invoering van de kilometerheffing, integraal door te rekenen. Het onderzoek van Graydon en TLV brengt in dit verband weinig bemoedigende cijfers aan het licht. Lode Verkinderen, Secretaris Generaal van TLV: “Amper 55% van de vervoerders verwacht dat het overgrote deel van de trajecten met lading zal kunnen doorgerekend worden aan de klant. Deze totaal onaanvaardbare houding van de opdrachtgevers kan niet anders dan tot een toevloed van faillissementen leiden.”
Uit de doorlichting van Graydon blijkt dat 15% van de transportbedrijven in België heeft af te rekenen met een zeer hoog of verhoogd risico op faillissement. Voor die bedrijven dreigt onmiddellijk gevaar.

Buitenlandse concurrentie

66% van de vervoerders vreest voor een verzwakking van hun concurrentiepositie ten aanzien van hun buitenlandse concurrenten. Bovendien verwacht 77% van de ondervraagden zich aan toenemende liquiditeitsproblemen als gevolg van de kilometerheffing, gekoppeld aan het huidige betalingsgedrag van hun klanten.

Transporteurs moeten debiteurenbeheer bijsturen

Volgens Eric Van den Broele, Senior Manager R&D van Graydon, zijn “transportbedrijven het aan zichzelf verplicht om hun facturatiemethodes en debiteurenbeheer per direct bij te sturen. Het is de enige manier om de betalingstermijn van hun klanten en hun eigen prefinancieringstermijn in te korten. Het is bovendien aan te bevelen om de financiële gezondheid van hun klantenbestand beter op te volgen.”
TLV roept de overheid in dit verband met aandrang op, om voor korte en gerespecteerde betalingstermijnen te zorgen. Performante facturatiesystemen moeten ondersteund worden. Verder roept TLV op om te investeren in wegen en de buitenlandse vervoerders niet over het hoofd te zien bij controles. Tenslotte houdt de beroepsorganisatie een pleidooi voor verder werk te maken van lagere loonkosten.

Scroll naar boven