Spring naar content

TLV: ontgoocheld over Satellic…

De technische problemen en systeemfouten van de kilometerheffing blijven aanhouden. Toch gaat de heffing op 1 april van start. TLV had nochtans aangedrongen op uitstel gezien het groot aantal aanhoudende problemen. TLV zet nu bij onterechte boetes in op juridische procedures om de vervoerder te beschermen tegen de fout van anderen.
TLV volgt al jaren het dossier van de kilometerheffing van nabij op. In eerste instantie kan TLV wel leven met het principe “de gebruiker betaalt”. Maar dat met de personenwagens 90% van het verkeer niet betaalt volgens gebruik, blijft onaavaardbaar. De kilometerheffing voor vrachtwagens verandert hoegenaamd niets aan het feit dat België wereldkampioen filerijden is.
Een andere zorg voor de vervoerders blijft de torenhoge rekening van de heffing. TLV heeft al meermaals herhaald dat het doorrekenen van de bijkomende kosten de enige manier is voor de vervoerder om te overleven. Een gezamenlijke studie TLV/Gradyon bracht aan het licht dat voor zowat 15% van de vervoerders de kilometerheffing het einde kan betekenen indien dit doorrekenen niet volledig en snel gebeurt.
Ondanks de principiële bezwaren heeft TLV haar leden de afgelopen maanden zeer actief begeleid in voorbereiding op de heffing. Op die manier heeft TLV ook de meerdere fouten in het systeem ontdekt. Stelselmatig werden deze problemen overgemaakt aan de overheid en aan exploitant Satellic.
TLV heeft de laatste dagen moeten vaststellen dat er nieuwe systeemfouten zijn opgetreden. Zo werden tijdig door Belgische transporteurs bestelde OBU’s foutief geleverd in Duitsland. Het call-center van Satellic is nauwelijks bereikbaar, ook al is dat een duidelijke contractuele verplichting. En tal van OBU’s werkt niet of slechts met fouten. Dit is slechts een greep uit de vele en frequente problemen die zich voordoen en die niet opgelost geraken.
Daarom had TLV al aangegeven dat de kilometerheffing niet mag starten indien de problemen niet tijdig werden opgelost. Op minder dan 2 dagen voor de geplande start gelooft TLV helemaal niet dat de problemen nog opgelost geraken.
Vanaf 1 april dreigt dan ook de volgende situatie: ondanks een tijdige voorbereiding en veel inspanningen zullen meerdere Vlaamse transportondernemers vanaf 1 april niet helemaal in orde zijn, uitsluitend door systeemfouten bij Satellic. TLV vindt het onaanvaardbaar dat die ondernemers zouden beboet worden.
Het is dan ook een ontgoocheling voor TLV dat Viapass deze systeemfouten niet heeft aangewend om het systeem uit te stellen totdat het naar behoren functioneert.
TLV blijft het opnemen voor de transporteur die als goede huisvader alles in het werk heeft gesteld om in orde te zijn. Leden kunnen bij TLV melding maken van onterechte boetes. TLV zal alle juridische middelen gebruiken om ervoor te zorgen dat de transporteurs niet de dupe worden van de fouten van een ander.

Scroll naar boven