Spring naar content

Open brief van een aantal Vlaamse vervoerders aan de Waalse collega’s

Beste collega-vervoerder,

Vandaag dinsdag 5 april zijn we de vijfde dag na de invoering van de Belgische kilometerheffing. De aanzet tot deze additionele belasting werd al sedert april 2014 aangekondigd, en beloofde al lang een considerabele prikkel te gaan betekenen voor de Belgische logistieke sector.
Vele vervoerders hebben het hele gebeuren goed ingeschat, en hebben zich in alle stilte grondig voorbereid op de storm die zou gaan komen.

De besten van de klas hebben operationeel tijdig gehandeld, en zorgden ervoor dat de OBU’s tijdig besteld en geïnstalleerd werden. Maar veel importanter was de commerciële processie langs alle klanten, om hen te doen inzien dat alle transportprijzen gevoelig zouden stijgen door de heffing.
Buiten enkele exceptionele dossiers heeft de markt de hele kilometerheffing uiterst vakkundig aangenomen, en werden de meerkosten quasi integraal geaccepteerd. Dat de consument uiteindelijk het gelag zal moeten gaan betalen, is tot op heden nog niet volledig doorgesijpeld.

Voorbije vrijdag werd de media beheerst door voornamelijk buitenlandse chauffeurs en vervoerders die stilstonden aan onze landsgrenzen, omdat ze zich totaal niet hadden geïnformeerd of voorbereid, en omdat ze dachten van zich nog snel te kunnen regulariseren bij aankomst aan de Belgische grens. Dat sommige wachtende chauffeurs daarbij onterecht kritiek en commentaar spuiden, getuigde in voldoende mate de bewustwording van hun eigen laksheid, omdat zij of hun baas het dossier onvoorstelbaar lang hadden vooruitgeschoven. Voor hen was het op dat moment improviseren in plaats van organiseren.
Tot onze grote verwondering moesten wij vanaf dan ook vaststellen, dat onze collega’s uit het Franstalig landsgedeelte zich eveneens onvoldoende hadden voorbereid op het huidige scenario. Plots kwamen er nieuwsberichten van onze chauffeurs, dat ze hun respectievelijke laad- of losplaats niet konden bereiken, omdat Waalse vervoerders de wegen versperden. Onze klanten reageerden laconiek, en raadden ons aan om de volgende dag maar opnieuw te gaan, wegens dit “geval van overmacht”. We konden de betreffende vrachten echter niet factureren, wegens niet geladen of gelost. Opbrengst van die dag: nul euro. Kost van die dag: 500 € (uiteraard inclusief kilometerheffing).

Ondertussen is de situatie serieus geëscaleerd, en moeten we onze klanten noodgedwongen inlichten dat we weigeren om naar bestemmingen in Wallonië te rijden, omdat de blokkering van de meeste toegangswegen maar blijft aanhouden. Het economisch verlies dat daarmee gepaard gaat is ondertussen niet meer te overzien.

De enige oplossing voor het gedoodverfde probleem is een dringende opgave van de blokkades. Het enige wat onze Waalse collega’s uiteindelijk zullen beërven, is dat zij iedereen een extra economisch verlies zullen aansmeren, en dat zij het al niet zo schitterende zinnebeeld van de vervoerders door hun acties verder bezoedelen.

Niemand van ons kan deze acties nog smaken, en het economisch verlies loopt met rasse schreden op tot een waanzinnig hoge som.

Daarom willen wij onze Waalse collega’s expliciet aanmanen tot een algemeen staakt-het-vuren, en om eveneens te trachten hun zaken op orde te stellen. Een heel landsgedeelte chronisch platleggen leidt niet tot economische oplossingen. Integendeel: het berokkent veel meer schade dan dat iedereen kan lijden… Dat deze situatie nefast is voor onze hele sector, lijdt geen twijfel. De escalatie van de kosten door de blokkering van honderden vrachtwagens gaat ons allen geld kosten. Containers die niet in de haven geraken. Verse producten die waardeloos worden doordat ze verrotten in de blokkade, goederen die niet geleverd kunnen worden, lonen van chauffeurs die doorlopen, extra nachtvergoedingen die ontstaan en uiteraard betaald moeten worden, deze lijst begint stilaan immens te worden.
In een uiterst scherpe business kunnen we dit clowneske gedoe best missen.

Het klassieke gegeven uit de basisschool houdt nog altijd steek: wie zijn huiswerk niet maakt, moet de hoek in…

Deze wordt onder meer ondersteund door volgende Antwerpse logistieke bedrijven:
– Katoennatie
– Tabaknatie
– Luiknatie
– De Bock transport
– Van Moer Group
– Van Delm transport
– Roosens transport
– Handico Trucking
– BE-Trans
– Transmeer
– Robbyns
– Gommeren transport
– LDH Trans
– Cools transport
– Schrauwen transport
– DBT Logistics
– Transport Joosen

Scroll naar boven