Spring naar content

Kilometerheffing: UPTR stelt Satellic in gebreke

Naar aanleiding van de verklaringen van de Waalse minister van Openbare Werken, gisteren middag uitgezonden op de RTBF, heeft UPTR besloten om Satellic – onmiddellijk- in gebreke te stellen omtrent alle storingen/gebrekkige werkingen van hun OBU’s, allen gemeld sinds 1 april en dit dus voordat de eerste facturen (SOFICO voor Wallonië) of afrekeningen (Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) worden verstuurd.

Geconfronteerd met de verklaringen van UPTR werd de Waalse Minister uiteindelijk gedwongen om te erkennen dat de problemen met de Satellic dienstverlener, zoals al wekenlang aangegeven door UPTR, gewoon ’veel te talrijk’ waren.

UPTR stelt een – toch aanzienlijk – begin van verandering vast in het gedrag van de Waalse verantwoordelijke minister die stelde dat het “gedeeltelijke en minimale probleem” toch « 5%, 6% of 7% » van de Satellic OBU’s betreft.

UPTR heeft de regionale politieke verantwoordelijken uitgenodigd om niet meer de problemen te minimaliseren en riep op tot een uitstel van de inwerkingtreding van dit systeem, totdat de vastgestelde problemen zijn opgelost.

UPTR heeft Satellic vandaag in gebreke gesteld om al de vastgestelde problemen sinds 1 april inzake hun informaticasysteem en hun OBU’s, zoals aangegeven door de transporteurs, te corrigeren .

UPTR heeft Satellic (en Viapass) alle gebrekkige werkingen van de OBU’s, zoals ze zijn meegedeeld aan UPTR door de transporteurs, doorgestuurd.

Gelet op de omvang van deze gebrekkige werkingen van de OBU’s, UPTR vraagt zich af op welke wijze Viapass zijn rol van ‘politieagent’ en de markt regulator heeft uitgeoefend.

Wie controleert Satellic en hoe?

Voor UPTR, in de huidige stand van zaken, staat het systeem niet toe om een terechte perceptie van een belasting weer te geven!

UPTR gaat door met het adviseren aan haar transporteurs om al hun kosten en schade veroorzaakt door het gebrekkig functioneren van hun informaticasysteem, hun OBU’s die niet correct werken, afwezigheid van antwoorden (of laattijdige antwoorden) van het call centrum te blijven factureren aan Satellic.

Scroll naar boven