Spring naar content

10 do’s & don’ts voor het gebruik van veiligheidskleding

Op de ‘Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk’ (28 april 2016) gaat de focus naar arbeidsveiligheid en dus ook naar de vraag: hoe kunnen medewerkers tegen gevaren op de werkvloer beschermd worden? Het dragen van veiligheidskleding is een maatregel die zeker kan helpen, op voorwaarde dat ze correct gedragen wordt. Silvia Mertens is gediplomeerd ingenieur voor kledingtechnologie en product manager bij textieldienstverlener MEWA. Ze ondersteunt cliënteel bij de keuze van veiligheidskleding en heeft een checklist opgemaakt.
Risicobeoordeling

Eerst en vooral moet het risico vastgesteld worden. In welke sectoren wordt de kleding gedragen? Waartegen moet ze beschermen? Welk normenprofiel is vereist?

Type kleding

De actuele kleding wordt geanalyseerd. Welke zijn de voor- en nadelen? Wat moet anders bij de nieuwe kleding?

Kosten en opvolgkosten

Om de veiligheidsfunctie te behouden, moet de beschermende kleding professioneel gewassen en onderhouden worden. Dat is het vak van de textieldienstverlener. Er dient nagegaan te worden, welke prestaties zo’n dienstverlener in zijn aanbod heeft.

Reality Check: is de kleding geschikt?

Veiligheidskleding moet getest worden op de eigenlijke plaats van gebruik. Hoe goed beschermt de kleding werkelijk tegen de daar bestaande risico’s? Bijvoorbeeld tegen toegepaste chemicaliën en de effecten van hitte?

Draagtest: wat zeggen de medewerkers?

De veiligheidskleding moet door de medewerkers getest en beoordeeld worden. Kunnen alle bewegingen zonder probleem uitgevoerd worden? Biedt de veiligheidskleding de noodzakelijke bescherming?

Veiligheidskleding kopen zonder advies

Om medewerkers veilig uit te rusten, moet men beroep doen op vakkundig advies. Ofwel intern door een vakspecialist op vlak van arbeidsveiligheid, ofwel extern door een competente dienstverlener.

Zelf beschadigingen herstellen

Elke aanpassing aan gecertificeerde kleding is niet toegelaten zonder voorgaand testen door de certificeringsinstantie. Dat geldt zelfs voor het inkorten van mouwen.

Medewerkers niet informeren

Tot de taken van de werkgever behoort ook de medewerkers te informeren over het type en de behandeling van de kleding, bijvoorbeeld door middel van een gebruikershandleiding.

Het wassen overlaten aan de medewerkers

Veiligheidskleding mag niet in de normale, huishoudelijke machine gewassen worden. Hierdoor kan ze immers haar beschermende functie verliezen.

Compromissen maken

Middelmatige bescherming is niet voldoende bij persoonlijke veiligheidsuitrustingen, een optimale bescherming verbetert de rechtszekerheid. Ook hier bieden professionele textieldienstverleners de nodige ondersteuning.

Dit is nieuw:

Verordening voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen (EU) 2016/425

De nieuwe EU-verordening die op 20 april 2016 van kracht wordt, moet een betere bescherming bieden aan de dragers van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Ze zal de sedert 1989 geldende richtlijn 89/686/EWG vanaf 21 april 2018 opheffen. Professionele dienstverleners als MEWA voeren nu al alle voorwaarden van de verordening door – zo zijn ondernemingen en hun medewerkers zeker en veilig.

Scroll naar boven