Spring naar content

E-CMR binnenkort mogelijk dankzij TLV en PIONIRA

Transport en Logistiek Vlaanderen verdeelt sinds jaar en dag papieren vrachtbrieven. Nu een proef met elektronische vrachtbrieven officieel toegelaten is in België, slaat de organisatie de handen in elkaar met Pionira. Dit bedrijf biedt softwareoplossingen voor transport en de logistieke sector. Beide partners zullen in de toekomst samen een totaalpakket aanbieden. Zo kunnen verladers en vervoerders een sprong van efficiëntie maken op het niveau van vrachtbrieven en gegevensuitwisseling.
De vrachtbrief vormt het sluitstuk van elke goederenstroom. Verzenders, vervoerders en ontvangers van goederen zijn goed vertrouwd met de bewijskracht van de zogenaamde CMR. Naast de goederenstromen legt de vervoerder anno 2016 evenwel ook de aandacht op zo efficiënt mogelijke uitwisseling van informatie. De papieren vrachtbrief heeft altijd zijn nut bewezen, maar de moderne technologie en de noden van vandaag vragen om een kwantumsprong.

Het verwerken van de informatie over goederenstromen is een arbeidsintensieve activiteit. Bovendien ontstaan er door fouten bijkomende kosten. Verschillende softwareoplossingen proberen die te verhinderen. Tot op vandaag waren de oplossingen van verzender, vervoerder en ontvanger moeilijk met elkaar af te stemmen. Daarnaast moest tot voor kort altijd een papieren vrachtbrief aan boord zijn, samen met de goederen.

Sinds kort aanvaardt de Belgische overheid de elektronische vrachtbrief als alternatief. Dit is voor Pionira en TLV een uniek moment om een integrale samenwerking tot stand te brengen. De vrachtbrief aangeboden door TLV en Pionira biedt alle waarborgen om te voldoen aan de strenge eisen van de FOD Mobiliteit en Vervoer en zal zeer binnenkort voor nationaal vervoer gebruikt kunnen worden. Ondertussen worden stappen gezet opdat ook voor grensoverschrijdend vervoer de E-CMR zal volstaan.

TLV en Pionira hebben een unieke en exclusieve samenwerking opgezet om deze totaaloplossing als eerste te kunnen aanbieden aan de klanten. In de komende weken wordt de uitrol van het systeem verder voorbereid. Tegen het einde van de zomer zal alles meer uitgebreid toegelicht worden tijdens het lanceringsevent. De sector zal er uitgebreid kunnen kennis maken met de voordelen van de totaaloplossing.

Scroll naar boven