Spring naar content

"Voor- en natransport gecombineerd vervoer is cabotage" (Febetra)

“Voor- en natransport gecombineerd vervoer is cabotage” (Febetra)

Als het van wegvervoerfederatie Febetra afhangt moet het onderscheid tussen een nationaal voor- of natransport als onderdeel van gecombineerd vervoer en een cabotagerit verdwijnen. Ze stelt die eis in het kader van de herziening van de Road Package.

Febetra maakt gebruik van de consultatieronde voor de herziening van de Road Package om de gelijkschakeling van een nationaal voor- of natransport als onderdeel van een gecombineerd vervoer met een cabotagerit te bepleiten bij de Europese Commissie. “Dit onderscheid heeft geen toegevoegde waarde en het bemoeilijkt bovendien het werk van de controleurs”, zegt Febetra-directeur Philippe Degraef.

“Momenteel is het zo dat een cabotagerit aan kwantitatieve beperkingen onderworpen wordt, namelijk maximum drie ritten op zeven dagen aansluitend op een internationaal transport. Voor een nationaal transport over de weg dat door een buitenlandse vervoerder uitgevoerd wordt in het kader van een gecombineerd vervoer in de zin van EU-richtlijn 92/106, gelden er geen kwantitatieve beperkingen. Voor Febetra bestaat er vandaag geen enkele objectieve reden om een nationale rit als onderdeel van een gecombineerd vervoer anders te behandelen dan een cabotagerit. Of er nu geladen of gelost wordt op een terminal of elders is absoluut niet relevant”, aldus Degraef.

Road Package

Volgens de wegvervoerfederatie zouden beide voornoemde trajecten logischerwijze als cabotage moeten worden beschouwd met alle eraan verbonden kwantitatieve beperkingen. “Als de herziening van de Road Package echt een verduidelijking en vereenvoudiging van de regelgeving beoogt, zoals de Europese Commissie al meermaals aangegeven heeft, dan moet er komaf gemaakt worden met het onderscheid dat vandaag gemaakt wordt”, zegt Degraef.

Buitenlandse chaufeurs worden in ons land gestationeerd voor onder meer het voor- en natransport voor het ferryverkeer in de haven van Zeebrugge. Volgens Febetra geldt dat fenomeen voor alle vormen van gecombineerd vervoer, dus ook spoor-wegvervoer of weg-binnenvaartvervoer.  “Ons buikgevoel, maar ook de feedback van onze leden, zegt ons dat dit een toenemend fenomeen is”, besluit de directeur.

Scroll naar boven