Spring naar content

MICHELIN TIRE CARE digitale kracht voor transporteurs

“De Michelin Groep lanceert MICHELIN TIRE CARE, de eerste set digitale en geconnecteerde diensten die op de markt wordt aangeboden aan transportondernemers. De kracht van de digitale wereld gaat het leven van transporteurs (vooral bij onderhoudswerkzaamheden) vergemakkelijken, de betrouwbaarheid van hun activiteiten vergroten, de veiligheid verbeteren en de exploitatiekosten verlagen.

MICHELIN TIRE CARE is erop gericht om alle informatie over de banden van een vloot op een automatische, eenvoudige, snelle en effectieve wijze te verzamelen en weer op te roepen. Alle kennis die zo wordt gestructureerd, zal een directe impact hebben op de activiteiten en de resultaten van de transportonderneming. De informatie is toegankelijk via een medium dat is afgestemd op de gebruikers: een smartphone, een PC of een PDA (Personal Digital Assistant).

Voor Europa biedt Michelin drie verschillende oplossingen die passen bij de verschillende behoeften van gebruikers. Het gaat om TireLog, een eenvoudig en handig digitaal onderhoudsboekje op zakformaat; iCheck, met preventieve bandendiagnostiek; en iManage dat, bij geconnecteerde banden, het onderhoud en de traceerbaarheid van elke individuele band combineert.

Het nieuwe digitale aanbod van Michelin betekent een belangrijke innovatie voor de transportwereld. Het kan worden afgezet tegen een indrukwekkende geschiedenis; namelijk 125 jaren die volledig ten dienste stonden van de klant. De oprichters van de Michelin Groep doorzagen al in 1890 dat mobiliteit zou bijdragen aan het welzijn van de mensheid. Daarom is Michelin altijd de uitdaging van innovatie en kwaliteit aangegaan. Vanaf haar oprichting heeft Michelin continu bijgedragen aan de vooruitgang van de mobiliteit om die veiliger, efficiënter, makkelijker en milieuvriendelijker te maken.

Eén van de bijzonderheden van de Michelin Groep, is dat ze gebouwd en ontwikkeld is op kennis van dienstverlening rond mobiliteit. Michelin heeft altijd verder gekeken dan alleen de banden en heeft vanaf het begin mensen begeleid tijdens hun reizen. Het nieuwe MICHELIN TIRE CARE aanbod sluit naadloos aan op deze strategie. Door transportondernemers efficiënte oplossingen aan te reiken die hun leven vereenvoudigen en hun operationele efficiëntie verbeteren, versterkt Michelin haar rol als business partner. Beter onderhoud, betere monitoring, betere traceerbaarheid, en betere beheersing van de bedrijfsvoering… Met het digitale aanbod van MICHELIN TIRE CARE betekent het nauwkeurig bandenbeheer veel meer dan een bedrijfswagenband onder een voertuig monteren of demonteren: door dit aanbod kan voortaan het beste uit elke band worden gehaald.

Met MICHELIN TIRE CARE breken nieuwe tijden aan. We belanden in een tijdperk waarin, dankzij de digitale innovaties van Michelin, het nu nog gebruikelijke curatieve onderhoud grotendeels zal worden vervangen door preventief onderhoud.”

Serge LAFON
Executive President Bedrijfswagenbanden Wereldwijd

MICHELIN TIRE CARE, een doeltreffend antwoord op de problemen van transporteurs

Transportondernemers opereren in een omgeving die steeds lastiger wordt. Ze hebben te maken met een zeer felle concurrentie en staan onder grote druk. Hun verwachtingen zijn duidelijk: veiligheid, snelheid, efficiëntie, betrouwbaarheid, kostenreductie. Elke euro telt. Op de huidige markt betekent elke euro die men op de banden bespaart, een extra euro marge voor de transportondernemer.

Michelin werkt nauw samen met transporteurs om hun werkwijze te analyseren, hun behoeften vast te stellen en nieuwe innovatieve diensten te ontwikkelen. Michelin biedt hen vandaag de dag veel meer dan banden die uitstekend presteren. Michelin biedt hen een set digitale oplossingen die beantwoorden aan hun verwachtingen.

MICHELIN TIRE CARE omvat drie verschillende oplossingen. Ze helpen klanten om maximaal gebruik te maken van de prestaties die Michelin in haar banden stopt. In de praktijk blijft immers maar al te vaak een deel van die prestaties onbenut.

  • In Europa worden banden als versleten beschouwd en van het voertuig verwijderd als het profiel gemiddeld nog 4,8 millimeter rubber op het loopvlak heeft. Afhankelijk van de wet- en regelgeving van de verschillende Europese landen geldt een vereiste profieldiepte van 1 tot 2 millimeter. Elke millimeter rubber betekent voor een transportonderneming 15.000 tot 20.000 kilometer rijden. Zo gaan er in dit vakgebied dus heel wat kilometers verloren.
  • Naar schatting blijft 15 % van de potentiële prestaties van banden onbenut. Daarmee wordt 15 % van het bandenbudget van transporteurs niet gebruikt.
  • Een te lage bandenspanning leidt tot een hoger brandstofverbruik.
  • Tot slot is het van belang om te weten dat 1/3 van alle pech met bedrijfswagens gerelateerd is aan een bandenincident (bron: ADAC) en dat 90 % van die incidenten voorkomen had kunnen worden door een goede monitoring van de bandenspanning (bron: TMC).

Het monitoren van de banden moet nog altijd handmatig gebeuren. Daardoor gebeurt dit niet zo frequent. Bovendien gebeurt het verzamelen van informatie niet automatisch, noch op een betrouwbare wijze, noch op een snelle manier.

De bandenkosten efficiënt monitoren en managen met behulp van digitale instrumenten leidt tot een belangrijke verbetering van de bedrijfsvoering. Door de toepassing van digitale oplossingen wordt de voor bandeninspecties benodigde tijd met een factor drie verkleind. Dankzij de traceerbaarheid van de banden weet de transporteur precies wat de toestand van de banden is en wat de behoeften zijn voor de komende tijd. Daar kan hij op anticiperen met zijn bestellingen en met stilstand van de voertuigen.

In één oogopslag

De drie digitale MICHELIN TIRE CARE oplossingen zijn afgestemd op de verschillende behoeften van transportondernemingen.

  • Voor kleine vloten, die de onderhoudswerkzaamheden uitbesteden, is er TireLogTM. Deze oplossing bestaat uit een eenvoudig en handig digitaal onderhoudsboekje op zakformaat.
  • Voor vloten met 100 voertuigen of meer, die een geïntegreerde werkplaats hebben, biedt Michelin:

iCheck: preventieve bandendiagnostiek.

iManage: geconnecteerd beheer van alle bandenkosten.

Wat zijn de kosten en wat zijn de voordelen? De TireLog app is gratis. Voor de andere oplossingen kost het meest complete abonnement € 1 tot € 9 per bedrijfswagen per maand. De besparingen lopen op tot het viervoudige van dat bedrag.

De voordelen zijn meetbaar en kwantificeerbaar: minder brandstofverbruik, een langere levensduur van de banden in kilometers en een betere veiligheid.

TireLogTM

Het eenvoudige en handige digitale onderhoudsboekje voor de banden

TireLogTM is een gratis app voor smartphones en is zowel voor Apple als voor Androidsystemen beschikbaar. Daarmee kunnen transporteurs, met name voor een vloot tot 20 voertuigen, de banden op een heel eenvoudige en efficiënte wijze volgen.

Zo een 50 % van de Europese transportbedrijven heeft een vloot van 20 voertuigen of minder. Ze monitoren de banden handmatig. Het verzamelen van de informatie gebeurt niet op een automatische, betrouwbare en snelle wijze. Met TireLogTM kunnen deze transporteurs regelmatig en snel informatie verkrijgen over hun banden.

Het onderhoudsboekje stelt de transportondernemers in staat om snel veilige beslissingen te nemen over de banden en de vloot; ook als het om een klein aantal voertuigen gaat.

TireLogTM biedt drie belangrijke voordelen:

  • Optimalisering van de onderhoudsplanning: herprofilering, loopvlakvernieuwing, vervanging, bandenwissels.
  • Vereenvoudiging van de aankoopbeslissing doordat de prestaties van de verschillende bandenmerken duidelijk met elkaar kunnen worden vergeleken.

TireLogTM kan in 11 talen worden gedownload via Google Play en via de AppStore.
iCheck

Preventieve bandendiagnostiek

iCheck maakt het enerzijds mogelijk om de toestand van de vloot veel regelmatiger en drie maal zo snel te controleren, en anderzijds om de werkzaamheden van de eigen onderhoudsdienst te coördineren.

Via dit systeem worden de bandenspanning, profieldiepte en algemene toestand van de banden gemonitord. Met deze nauwkeurige, snel en makkelijk vergaarde, en betrouwbare kennis over de toestand van de banden kunnen de uit te voeren werkzaamheden beter worden gecoördineerd.

Een goed beheer betekent vooruitkijken: iCheck geeft toegang tot de juiste informatie op het juiste moment. Het risico van stilstand door bandenpech wordt geminimaliseerd. Herprofilering gebeurt op tijd terwijl elke millimeter rubber volledig wordt benut zonder iets verloren te laten gaan. Dat draagt bij aan lagere kilometerkosten en een hoger rendement van het bedrijf.

Om gebruik te kunnen maken van de iCheck functionaliteiten, dienen transportondernemers zich op de website trucks.michelin.eu aan te melden via MyAccount. Zo kunnen ze toegang krijgen tot een testkit voor het uitvoeren van de inspecties. Ze krijgen dan ook toegang tot hun rapportages en ontvangen waarschuwingen met betrekking tot hun banden.

iManage

Geconnecteerd beheer van de bandenkosten

Met iManage van MICHELIN TIRE CARE kan men binnen een vloot met geïntegreerde werkplaats elke band, van het begin tot het einde van de cyclus, individueel volgen. Alle banden die zijn voorzien van een RFID (Radio-Frequency IDentification) chip zijn volledig traceerbaar.

De bedoeling van iManage is om, gedurende hun hele leven, alle informatie van de banden uit een bepaalde vloot op een betrouwbare, automatische, eenvoudige, snelle en doeltreffende manier te verzamelen en weer op te roepen. Dat is dus vanaf het moment dat ze in de voorraad van het bedrijf worden opgenomen en van alle daarop volgende onderhoudsactiviteiten tot aan de uiteindelijke demontage.

Alle data worden via MyAccount gecentraliseerd op de website trucks.michelin.eu. Daar heeft de transportondernemer toegang tot de analyses en rapporten over alle onderdelen van zijn vloot. Dat vergemakkelijkt zijn besluitvorming. Hier krijgt hij gestructureerde informatie over de juiste bandenspanning, de slijtagegraad van het rubber, de algemene toestand van de banden, en de beschikbaarheid van voorraden. Met deze informatie kan worden geanticipeerd op onderhoudswerkzaamheden zoals herprofilering van het loopvlak, loopvlakvernieuwing en het wisselen van banden.

Met deze digitale innovatie verschaft Michelin transportondernemers de mogelijkheid tot preventief onderhoud zodat ze niet alleen de veiligheid kunnen verbeteren, maar ook kwantificeerbare voordelen behalen zoals minder brandstofverbruik en een langere levensduur van de banden in kilometers.

iManage is een oplossing die past bij de algemene filosofie van MICHELIN TIRE CARE. Die wil ook meer tastbare voordelen behalen. Wanneer alles goed gaat, is de betrouwbaarheid van transport niet in cijfers uit te drukken. Maar bij problemen wordt die betrouwbaarheid wel geconcretiseerd. In een wereld waarin de kwaliteit van transportondernemingen wordt gemeten aan de hand van hun vermogen om op tijd, consistent en veilig te leveren, wordt het digitale aanbod geconnecteerde diensten van MICHELIN TIRE CARE een onvervangbare bondgenoot.

Digitaal aanbod van MICHELIN TIRE CARE al operationeel

Het digitale aanbod van MICHELIN TIRE CARE is begin 2015 al gelanceerd in de Verenigde Staten. In vijf maanden tijd werden meer dan 11.000 inspecties uitgevoerd door experts bij 100 vloten die zich hadden aangemeld voor deze oplossingen. Het doel was om het aantal gevallen van pech door aan de banden gerelateerde incidenten te halveren. Het programma wordt nu in Europa uitgerold en in de komende maanden ook in landen elders ter wereld.

Luisteren naar klanten staat centraal in de innovatiestrategie van Michelin

Innovatie is de hoeksteen waarop de strategie van Michelin is gebaseerd. Aan klanten worden oplossingen geboden die waarde creëren doordat ze steeds beter presteren. Begrijpen wat de behoeften zijn van klanten alsmede identificeren en analyseren hoe ze hun banden gebruiken, zijn noodzakelijke voorwaarden voor Research & Development. Michelin zet wereldwijd meer dan 5.300 mensen in op marketing en organiseert zoveel mogelijk ontmoetingen en uitwisseling met haar klanten.

Michelin luistert ook naar klanten via de belangrijkste sociale netwerken en voert jaarlijks een aantal onderzoeken uit. Zo heeft een in 2014 gehouden tevredenheidsonderzoek onder gebruikers 7.200 reacties uit 12 Europese landen opgeleverd.

Met deze informatie uit de praktijk, gaan de onderzoeksteams aan de slag. Ze benutten al hun kennis en expertise om in één band alle prestaties samen te brengen die relevant zijn voor het gebruik ervan. Michelin heeft elk jaar een budget van meer dan € 640 miljoen beschikbaar voor Research & Development en zet hiervoor wereldwijd 6.600 mensen in.

Scroll naar boven