Spring naar content

Ministers Tommelein en Schauvliege lanceren de groene verkeersbelasting voor bestelwagens

Lichte milieuvriendelijke vrachtwagens die op 1 juli dit jaar worden ingeschreven, betalen minder tot geen verkeersbelasting meer. De maatregel werd bij de begrotingsopmaak eind vorig jaar goedgekeurd door Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein en Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege. De vrijstelling voor elektrische en CNG-bestelwagens zal ook van toepassing zijn op reeds ingeschreven voertuigen. Wie een bestelwagen koopt, willen we aanmoedigen om te kiezen voor een milieuvriendelijk model, aldus de ministers.

Anderhalf jaar na de vergroening van de fiscaliteit voor personenwagens, krijgen lichte vrachtwagens vanaf 1 juli dezelfde belastingvoordelen. Eigenaars van elektrische bestelwagens betalen helemaal geen verkeersbelasting meer. Voor CNG-bestelwagens geldt de vrijstelling tot en met 2020.

Minister van Financiën en Begroting Tommelein: ‘”We bouwen verder op het principe de vervuiler betaalt. De vergroende verkeersbelasting stimuleert voertuigtypes met een lagere CO2-emissie of uitstoot van verontreinigende stoffen.”

De nieuwe maatregelen zijn niet alleen van toepassing op nieuwe inschrijvingen, maar op alle reeds ingeschreven voertuigen (voor aanslagbiljetten vanaf 1 juli 2017). Zo worden ook eigenaars die in het verleden al een elektrische of CNG-bestelwagen gekocht hadden, beloond voor hun duidelijk groene keuze. De lagere inkomsten door de aankoop van groenere bestelwagens worden gecompenseerd door de ecomalus voor milieuonvriendelijke modellen.

Minister van Omgeving Joke Schauvliege: ”De vergroening van het Vlaamse wagenpark was al ingezet door de vergroening van de verkeersfiscaliteit voor personenwagens. We zetten die strijd tegen vervuilende emissies nu verder. Zo willen we zoveel mogelijk mensen aanmoedigen om te kiezen voor milieuvriendelijke modellen.”’

DATS 24, het netwerk tankstations van Colruyt Group en met 50 CNG-stations de belangrijkste aanbieder in België, juicht dit beleid van de Vlaamse Regering toe. “Zodra onze intenties omtrent de ontwikkeling van het CNG-netwerk bekend waren, vonden we in de Vlaamse Regering een actieve partner. Zij hebben werk gemaakt van een juridisch kader en van fiscale gunstmaatregelen voor propere personenwagens”, aldus Raf Flebus van DATS 24. “Deze groene verkeersfiscaliteit voor bestelwagens is opnieuw een belangrijk signaal. Elektrisch vervoer bewijst zijn nut in stadsdistributie. En rijden op CNG of aardgas is voor het gros van de bedrijven haalbaar, inzetbaar én betaalbaar. Zowel ons klimaat, onze luchtkwaliteit als onze ondernemers hebben alle baat bij de omschakeling naar CNG of elektrisch rijden. We doen dit zelf ook. Binnen Colruyt Group rijden intussen 101 CNG-bestelwagens en 1 elektrische bestelwagen”, geeft hij nog te kennen.

Johan Fiers, Gents ondernemer in gevogelte- en vleesbereidingen, is volop z’n vloot aan het vergroenen. Met achttien bestelwagens doet zijn bedrijf heel wat voertuigkilometers. Vijf daarvan rijden intussen op CNG. “We hebben een eigen slowfill en bovendien een CNG-station in de buurt, wat ons effectief de mogelijkheid biedt duurzamer te rijden. We verminderen zo onze uitstoot en we sparen effectief geld uit door milieuvriendelijker te rijden. Bovendien is dit ook belangrijk voor onze klanten. Het netwerk breidt ook steeds meer uit, zodat we kunnen bijtanken waar nodig. De vrijstelling van verkeersbelasting vind ik alvast een heel positief signaal van de Vlaamse Regering.”, geeft Johan Fiers aan.

Scroll naar boven