BTB en ACV Transcom delen pamfletten uit op receptie transportfederaties

Bij de onderhandelingen voor paritair comité 140.03, werd overeengekomen dat er een ondergrens van 80 euro moet aangehouden worden door de werkgevers voor stortingen in het pensioenfonds Pensio TL. Dat is een verhoging ten opzichte van de vroegere ondergrens, die op 75 euro werd vastgelegd. De Febetra, TLV en UPTR hebben deze afspraak nog niet omgezet in een CAO, omdat ze eisen dat de ondergrens van 75 euro gehandhaafd blijft in kwartalen waar de werknemer zijn jaarlijkse vakantie opneemt. De vakbonden hebben een pamflettenactie opgezet bij de receptie van de transportfederaties. Bedoeling is politiek verantwoordelijken en werkgevers te informeren.