Nieuwe CEO aan het hoofd van LAG Trailers

LAG Trailers start het jaar met een nieuwe CEO aan het hoofd van het bedrijf.
Dhr. Rob Ramaekers wordt algemeen directeur en gedelegeerd bestuurder van de LAG Groep. De voormalige CEO Alan Zhang blijft nauw betrokken bij de Limburgse tankwagenbouwer.

De raad van bestuur van LAG Trailers NV bevestigtzijn vertrouwen inde huidige COOom de dagdagelijkse operaties te beheren. Dhr. Ramaekersis een vertrouwd gezicht binnen LAG Trailers, waar hij inmiddels al 29jaren dienst heeft. Hij groeide tijdens zijn carrière gestaag door tot de functie van COO. Na 4 jaar dienst als COO neemt hij nu de fakkel over van Dhr. Alan Zhang als algemeen directeur van de LAG Groep.

Dhr. Alan Zhangis benoemdtot directeur van de “Global Business Development”afdeling van CIMC Vehicles. In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor alle buitenlandse ontwikkelingen op het gebied van zowel nieuwe businessmodellen, nieuwe producten als nieuwe markten. Vanuit deze functie behoudt hij ook in de toekomst een sterke band met de Belgische tankwagenspecialist.

Met deze overgang gaan geen grote wijzigingengepaard. LAG Trailers volgt dezelfde strategische lijn welke in 2014 werd uitgezet door Dhr. Ramaekers en Dhr. Zhang samen met het managementteam.