Spring naar content

Privacybeleid

Limning Benett bvba is de uitgeverij die Transporama en Trans Aktueel/Actuel uitgeeft.

Limning Benett bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan u terecht bij ons redactiesecretariaat op het telefoonnummer 03/237.02.82 of op info@transporama.be

Verwerkingsdoeleinden

Limning Benett bvba verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten/abonnees voor volgende doeleinden: klanten- en orderbeheer, klantenadministratie, opvolgen van bestellingen, opvolgen van abonnementen, facturatie, verzenden van nieuwsbrieven over sectorgerelateerd nieuws en/of evenementen.

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en na toestemming van de betrokkene. De klant/abonnee heeft steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

Doorgeven aan derden

Indien dit noodzakelijk is voor de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant/abonnee worden gedeeld met andere bedrijven die rechtstreeks of onrechtstreeks met Limning Benett bvba verbonden zijn of met enige andere partner van Limning Benett bvba.

Limning Benett bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Persoonlijke informatie wordt niet verstrekt aan derden voor marketing- of commerciële doeleinden.

Bewaarperiode

De persoonegegevens verwerkt voor klanten- en abonneebeheer, zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van de boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid persoonsgegevens

De klant/abonnee heeft steeds recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan deze laten verbeteren indien ze onjuist zijn of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens op basis van artikel 6.1.(f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant/abonnee het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant/abonnee gevraagd om een e-mail te verzenden aan info@transporama.be.

Scroll naar boven