Bridgestone en Michelin praten samen over de rol van teruggewonnen carbon black in de opbouw van een duurzamer mobiliteitsecosysteem

Date de publicaton: 25 november 2021

Bridgestone Corporation en Michelin Group presenteren een gedeeld toekomstperspectief over hergebruik van materialen en de ambitie om het gebruik van teruggewonnen carbon black in banden te vergroten. Deze gezamenlijke presentatie vond plaats op de Smithers Recovered Carbon Black Conference in Amsterdam op 22 november 2021.  

Wereldwijd komen elk jaar naar schatting een miljard banden aan het einde van hun levensduur. Er is al veel kennis over de technische uitdagingen van het gebruik van gerecyclede en teruggewonnen materialen uit afgedankte banden. Toch blijven er obstakels bestaan om materialen te hergebruiken op een schaal die toelaat om het mobiliteitsecosysteem te verduurzamen. Momenteel is wereldwijd minder dan één procent van alle carbon black die wordt gebruikt in het productieproces van nieuwe banden, afkomstig van gerecycleerde, einde levensduur banden. Dat is vooral te wijten aan een zwakke infrastructuur voor het terugwinnen en hergebruiken van carbon black.

Teruggewonnen carbon black biedt de bandenindustrie de kans minder afhankelijk te worden van petrochemische producten door een deel van de conventionele carbon black te vervangen door een duurzaam en circulair alternatief zonder impact op de kwaliteit. Door teruggewonnen carbon black te gebruiken in de productie van nieuwe banden kan de CO2-uitstoot tot wel 85 procent afnemen. 

Op de conferentie stellen de twee bedrijven een plan voor om het gebruik van teruggewonnen carbon black in nieuwe banden te promoten en te vergroten. Samenwerking met stakeholders uit de banden- en rubberindustrie is nodig om dit doel te bereiken. Daarom willen Michelin en Bridgestone een coalitie smeden van een diverse groep belanghebbenden, waaronder bandenfabrikanten, leveranciers van carbon black, bedrijven die zich bezighouden met pyrolyse en opkomende technologische start-ups om sneller vooruitgang te boeken en het aanbod van teruggewonnen carbon black te vergroten.

“Een toename van het gebruik van teruggewonnen carbon black in banden is essentieel in het realiseren van de visie van Bridgestone voor duurzame mobiliteit,” aldus Jakob Rønsholt, Vice President Strategy & Transformation van Bridgestone EMIA. “Samen met Michelin en andere stakeholders kunnen we door dit initiatief het noodzakelijke momentum creëren, om stappen te zetten in ons streven naar een lagere CO2-uitstoot en het maken van producten uit volledig hernieuwbare en duurzame materialen.”

“Jarenlang werd gediscussieerd over de verschillende beperkingen en hindernissen die de rubberindustrie ervan weerhielden om gerecyclede en/of teruggewonnen grondstoffen in significante hoeveelheden te gebruiken,” aldus Sander Vermeulen, vice president, end-of-life rubber products recycling business, Michelin. “Wij vonden het tijd om te stoppen met discussiëren en actief bij te dragen aan oplossingen om de rubberindustrie toe te laten meer circulair te worden. Daarvoor moet het vermogen vergroten om gerecyclede en/of teruggewonnen materialen uit einde levensduur banden te gebruiken. Ik ben verheugd dat we in Bridgestone een partner hebben gevonden die onze visie deelt, en samen nodigen we stakeholders in de hele waardeketen van banden en rubber uit om samen te werken rond de circulariteit van materialen.”

Als onderdeel van dit gezamenlijke initiatief zullen Bridgestone en Michelin de lead nemen in het het opstellen van een position paper over de rol van de bandenindustrie in het bereiken van een circulaire economie. Later in 2022 zullen de bedrijven een white paper uitgeven met de technische vereisten, de kenmerken en voorgestelde oplossingen om het gebruik van teruggewonnen carbon black in nieuwe banden te vergroten.

Plus de nouvelles

Renault Trucks Used

Vite besoin d'un camion? Renault sait vous aider! https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6693458839494266880/

Nos articles par année

Souhaitez-vous recevoir ces nouvelles directement dans votre boîte mail ?

* indicates required
Share This