Febetra: Federale regering mag vooral niet denken dat haar opdracht volbracht is

Date de publicaton: 8 januari 2018

De meeste experten verwachten dat de Belgische economie dit jaar met circa 2% zal groeien. Voor de transportsector is dit op het eerste zicht heuglijk nieuws. Economische groei gaat immers altijd gepaard met een toename van de transportactiviteit. Of de Belgische transporteurs hun graantje zullen kunnen meepikken, blijft twijfelachtig volgens Febetra. Ondanks de maatregelen (indexsprong, taxshift, loonmatiging, hervorming vennootschapsbelasting) die de federale regering de afgelopen jaren genomen heeft om de concurrentiekracht aan te zwengelen, kunnen Belgische transporteurs met de beste wil van de wereld nog altijd niet optornen tegen de buitenlandse concurrentie. Ze blijven, vooral omwille van de torenhoge loonkosten, nog steeds te duur. Niet alleen ten opzichte van concurrenten uit de nieuwe lidstaten, maar –en dat is op zijn minst even verontrustend- zelfs ten opzichte van collega’s uit de buurlanden. De federale regering mag vooral niet denken dat haar huiswerk af is en op haar lauweren gaan rusten. De beruchte loonkosthandicap is er wel degelijk nog altijd. Nieuwe structurele maatregelen zijn nodig om de Belgische vervoerders toe te laten hun geografische toplocatie midden in de blauwe banaan volop te verzilveren. Het concurrentievermogen herstellen moet prioriteit nummer 1 van de federale regering blijven.

Plus de nouvelles

Renault Trucks Used

Vite besoin d'un camion? Renault sait vous aider! https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6693458839494266880/

Nos articles par année

Souhaitez-vous recevoir ces nouvelles directement dans votre boîte mail ?

* indicates required
Share This