Duidelijke klimaatdoelstellingen: MAN sluit zich aan bij het ‘Science Based Targets Initiative’

Verschenen: 8 oktober 2021

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de nieuwe bedrijfsstrategie ‘New MAN’, dat zich nu ook zal vertalen in concrete doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Zo heeft MAN Truck & Bus zich aangesloten bij het ‘Science Based Targets Initiative’ en neemt de bedrijfsvoertuigenconstructeur dus zijn verantwoordelijkheid om de klimaatverandering tegen te gaan. Met deze beslissing engageert MAN zich om bindende, wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen te bepalen om de uitstoot van broeikasgassen, die schadelijk zijn voor het klimaat, te beperken.

  • MAN bereidt indiening van emissiebeperkingsdoelstellingen voor ter goedkeuring door SBTi
  • Bedrijfsvoertuigensector heeft bijzondere verantwoordelijkheid voor klimaatbescherming
  • MAN wil zuinigheid en ecologie verzoenen met emissie-arme transportoplossingen

Met zijn bedrijfsstrategie ‘New MAN’ richt de constructeur zich op toekomstige kwesties en stemt hij zijn acties af op de principes van duurzaamheid. “We moeten nu handelen met het oog op de wereldwijde klimaatcrisis”, legt Andreas Tostmann uit, voorzitter van de raad van bestuur van MAN Truck & Bus. “MAN heeft in het verleden al heel wat bereikt en onderneemt nu bindende stappen om de uitstoot van broeikasgassen verder te verminderen, zowel bij het gebruik en de productie van onze voertuigen als in de toeleveringsketen”, kondigt Tostmann aan. “Onze toetreding tot het SBTi is een belangrijke stap in het bepalen van concrete tussentijdse doelstellingen op onze weg naar broeikasgasneutraliteit. MAN volgt dus de visie om klanten duurzame en milieuvriendelijke oplossingen voor goederen- en personenvervoer te bieden.” Het SBTi is een partnerschap tussen het CDP (Carbon Disclosure Project), het Global Compact van de Verenigde Naties, het World Resources Institute (WRI) en het Wereldnatuurfonds (WWF). Het initiatief helpt ondernemingen om wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen te bepalen, die aansluiten bij het Klimaatakkoord van Parijs dat in 2015 door de Verenigde Naties werd goedgekeurd. Volgens deze overeenkomst moet de opwarming van de aarde worden beperkt tot minder dan 2 °C in vergelijking met het pre-industriële niveau, bij voorkeur zelfs tot minder dan 1,5 °C. Door de engagementsbrief te ondertekenen en naar het SBTi te verzenden, heeft MAN Truck & Bus zich nu ook geëngageerd voor deze ambitie en bereidt het zich voor om overeenkomstige doelstellingen in te dienen.

Bedrijfsvoertuigen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de broeikasgasemissies in de transportsector

Als constructeur van bedrijfsvoertuigen is MAN van oordeel dat het een bijzondere verantwoordelijkheid heeft om al het mogelijke te doen om het klimaat te beschermen. Volgens het Europese Milieuagentschap EEA is de transportsector verantwoordelijk voor ongeveer 29 procent van de schadelijke emissies in de EU (in 2019), waarvan iets minder dan een derde toe te schrijven is aan toepassingen voor bedrijfsvoertuigen, zoals zware en lichte vrachtwagens. “Dat omvat uiteraard een erg groot aantal MAN-voertuigen. Onze verantwoordelijkheid voor de klimaatbescherming is dan ook aanzienlijk. Meer dan 95 procent van de totale broeikasgasuitstoot in onze waardeketen is toe te schrijven aan de gebruiksfase van onze producten. De emissies in die fase terugdringen is dan ook een topprioriteit”, verduidelijkt Fabian Heidinger, hoofd van het decarbonisatieprogramma van MAN. Daartoe zal de bedrijfsvoertuigenconstructeur het SBTi duidelijke doelstellingen voorleggen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, en dat zowel voor de uitstoot van zijn voertuigen tijdens de gebruiksfase als voor de uitstoot door zijn bedrijfsvestigingen”, voegde hij eraan toe.

Emissiearme transportoplossingen als opportuniteit

“Tegelijk beschikken we als bedrijfsvoertuigenconstructeur over de nodige mogelijkheden om het transport klimaatvriendelijker te maken door onze klanten zuinige en efficiënte transportoplossingen op basis van emissiearme energiebronnen te bieden. Klimaatbescherming en duurzaamheid openen ook nieuwe businesswegen voor ons”, vult Fabian Heidinger aan. “Vooral op het gebied van aanvullende aanbiedingen inzake energie-infrastructuur, nieuwe digitale oplossingen en (later) automatisering, is dit een spannend aspect dat ook in de personenwagensector al opkomt. We zien het als onze taak om economie & ecologie op duurzame wijze te verzoenen, en dat is een uitdaging voor de hele samenleving, waartoe wij ons steentje zullen bijdragen”, besluit Heidinger.

Meer nieuws

Mercedes-Benz laat Actros 1047 km rijden op vloeibare waterstof

Mercedes-Benz laat Actros 1047 km rijden op vloeibare waterstof

Op 26 september hield Mercedes-Benz Trucks een event in Berlijn, waarbij een recordrit met een Mercedes-Benz Actros trekker met brandstofcel van Cellcentric op vloeibare waterstof werd afgesloten. De trekker oplegger combinatie van 40 ton had een traject van de...

Piaggio Porter NP6: Fris gezicht in de stad

Piaggio Porter NP6: Fris gezicht in de stad

Piaggio Porter NP6 met kastopbouw   Beherman Motors, invoerder van de citytrucks van Piaggio Commercial presenteert met de Piaggio Porter NP6 een ideale lichte vrachtwagen voor inzet in stads- en dorpskernen. Naast het standaard chassis-cabinemodel, de pick-up en...

De Lijn zoekt chauffeurs en technici

De Lijn zoekt chauffeurs en technici

De Lijn zet voortdurend alles op alles om nieuwe collega’s aan te trekken. Oktober wordt terug jobdagen-maand. Er werden 900 chauffeurs gezocht voor 2023. De teller van aangeworven chauffeurs dit jaar staat ongeveer op 600. Dat betekent dat er via een aantal...

Onze berichten per jaartal

Wenst u deze nieuwsberichten rechtstreeks in je mailbox te ontvangen?

* indicates required
Share This