Het verbruik van brandstoffen: Diesel daalt – Benzine stijgt (fors) UPTR eist objectiviteit in de debatten over mobiliteit en milieu

Verschenen: 23 mei 2019

Als antwoord op een geschreven vraag van volksvertegenwoordiger Véronique Waterschoot (Ecolo), heeft de Minister van Financiën een verhelderende toelichting gegeven inzake het verbruik van brandstoffen in België.

Tussen 2016 en 2018 blijkt de verkoop van diesel in België gedaald te zijn met ruim 4%. Een unicum in de Belgische geschiedenis!

Meer bepaald is het verbruik van diesel in deze periode gedaald van 8,381 miljard liter naar slechts 8,043 miljard liter.

Spijtig genoeg is deze daling van 338 miljoen liter diesel gecorreleerd aan een forse stijging van het verbruik van benzine, die de daling van het verbruik van diesel meer dan tenietdoet.

De verkoop van benzine in België is in diezelfde periode gestegen van 1,953 miljard liter tot 2,313 miljard liter. Een verhoging dus van 360 miljoen liter (oftewel een stijging van 18%).

In een bredere context heeft UPTR berekend dat sinds 2013 het verbruik van diesel in het algemeen stabiel gebleven is (iets meer dan 8 miljard liter), terwijl het verbruik van diesel significant is gestegen (+ 42%, een verhoging van 1,6 miljard in 2013 naar 2,3 miljard in 2018).

UPTR heeft deze evolutie in relatie gesteld met het aantal personenwagens dat ingeschreven is in België, waarvoor haar zusterfederatie FEBIAC de cijfers heeft aangeleverd.

Het aantal personenwagens die gebruik maken van benzine, is gestegen van 1.991.291 in 2013 tot 2.576.226 in 2018: een toename van 584.935 personenwagens (+29%).

Langs de andere kant is het aantal personenwagens aangedreven door diesel, gedaald van 3.386.307 tot 3.058.386: een daling van 327.921 personenwagens (-10%).

Op 31 december 2018 waren er in totaal 5.782.684 personenwagens (benzine, diesel, LPG, hybride, elektrisch,…) ingeschreven in België. Ten opzichte van 2013 (5.439.295) is dit een verhoging van 6,3%.

Meer dan ooit wil UPTR dat onze politici in hun plannen om de mobiliteitsproblematiek op te lossen en de klimaatdoelstellingen te bereiken, zo veel mogelijk rekening houden met de objectieve cijfers en de realiteit.

Het is intellectueel oneerlijk om de mobiliteitsproblematiek volledig in de schoenen te schuiven van de 140.000 vrachtwagens, zowel Belgische als buitenslandse, die dagelijks over onze Belgische wegen rijden.

Idealiter zou het mobiliteitsdebat gevoerd moeten worden op basis van de statistische feiten en met het oog op de juiste boesdoeners.

Uit de evolutie van het Belgische wagenpark blijkt dat er geen eenvoudige oplossingen voorhanden zijn om de mobiliteit in ons land te verbeteren.

Geen enkele taxatie heeft ooit het aantal voertuigen op onze wegen laten dalen!

Het is de evidentie zelve dat er naar verschillende oplossingen gekeken dient te worden en dat vooral het aanbod van een (efficiënt!) openbaar vervoer dient versterkt te worden.

Indien dit niet gebeurt, is het irrealistisch om te denken dat de verkeersproblematiek op een zekere dag verdwenen zal zijn.

Inzake de verkeersproblematiek, die meer en meer het land lamlegt, kan UPTR enkel maar tot volgende (wiskundige) conclusie komen:

In een periode van 10 jaar is het personenwagens ingeschreven in België gestegen met 15%. Dit leidt ertoe dat er op vandaag in België ongeveer 2 personenwagens ingeschreven zijn per 3 meerderjarige personen.

Een echt wereldrecord!

Meer nieuws

Steven Nicolai is nieuwe Sales Manager Truck bij Profile Belux

Steven Nicolai is nieuwe Sales Manager Truck bij Profile Belux

Profile Truck, marktleider op het gebied van bandenonderhoud, -montage en -service voor vrachtwagens in de Benelux, breidt zijn Sales Team in België uit. Steven Nicolai is aangesteld als Sales Manager Truck, met de ambitie om de groei op de truckmarkt in België en...

Onze berichten per jaartal

Wenst u deze nieuwsberichten rechtstreeks in je mailbox te ontvangen?

* indicates required
Share This