Startnota De Wever: Nostalgisch gedweep met het verleden zonder ambitie voor de toekomst!

Verschenen: 21 augustus 2019

Afgelopen week werd de Vlaamse formatie afgetrapt met de startnota van Vlaams informateur Bart De Wever. BTB – ABVV, de Belgische transportbond, is blij dat de onderhandelingen eindelijk starten. Vlaanderen staat immers stil. Letterlijk. Dat ondervinden onze 55.000 leden die werken in de transport en logistieke sector dagelijks.

En daar wringt het schoentje, volgens Frank Moreels, voorzitter van BTB: “Deze startnota staat vol eigen “Vlaams” lof.  Maar eigen lof stinkt als het niet gepaard gaat met concrete voorstellen om de problemen van de mensen aan te pakken.  Dat Vlaanderen stilstaat, dat kost niet alleen onze economie immens veel geld, ook de schadelijke sociale effecten zijn enorm: verkeersongelukken, stress & verkeersagressie, burn-outs, een compleet verstoorde work-life balans. Het mobiliteitsprobleem is wat ons betreft één van de belangrijkste handicaps voor verdere economische groei en schrikken buitenlandse investeringen af.”

BTB-ABVV vraagt om meer investeringen in infrastructuur

Onze Vlaamse roemruchte middeleeuwse wegen verdienen dringend een update naar de 21steeeuw en dat geldt bij uitbreiding voor het geheel van onze logistieke infrastructuur: afbrokkelende bruggen, missing links, het Saeftinghe dok om er maar enkele te noemen. Om de ambitie van de ‘city of things’ waar te maken zal deze Vlaamse regering wel meer moeten doen dan de nu geplande infrastructuurwerken.
Frank Moreels: “BTB heeft een aantal voorstellen gelanceerd die de mobiliteit moeten verhogen: zoals investeren in Retail-infrastructuur met voorstedelijke hubs, in de stedelijke binnenwateren, investeren in echte deel-mobiliteit, fietsautostrades voor het pendelverkeer, uitbreiding van het waterbusproject naar andere Vlaamse steden,…”

120.000 jobs beloven is makkelijk, beleid voeren om dat te doen vergt initiatief… bijvoorbeeld in de transport- en logistieke sector

De befaamde textielindustrie waar de startnota naar verwijst, is toch al even naar het tweede plan verdwenen in Vlaanderen.  Maar met een verwacht aandeel van tegen de 10 % van het bbp tegen 2025 zal de logistieke sector één van de belangrijkste werkgelegenheidsmotoren zijn in Vlaanderen en kan ze een sterke bijdrage leveren om die 120 000 extra jobs mee in te vullen.

Frank Moreels: “Helaas raken om en bij de 6000 vacatures voor vrachtwagenchauffeurs nu al niet ingevuld. Havenbesturen zoeken nieuwe havenarbeiders, de chronische tekorten aan werknemers in de logistiek en de bagageafhandeling remmen de groei en in de binnenvaart is de nood aan stuurmannen en schippers al even acuut. Dat zal met veel subsidies voor de bio-tech, de pharma of digitale transformatie niet tegen 2024 opgelost worden, vrezen we. Op zich is het goed dat de VDAB de arbeidsmarkt regie krijgt toevertrouwd. Maar op- en toeleiding zal niet voldoende zijn om deze jobs opnieuw aantrekkelijk te maken. Naast een leefbaar loon zijn ook de omstandigheden waarin mensen moeten werken even belangrijk. We pleiten in ons memorandum voor veilige en degelijk uitgeruste parkings en aanlegsteigers, voor propere toiletten, voor veilige stopplaatsen voor taxi’s en bussen waar chauffeurs niet worden aangevallen…. Jammer genoeg lezen we daar niets over in deze startnota!”

Stop sociale dumping, ook in Europa!

Als vakbond van 55 000 mobiliteitsmedewerkers maken we al langer een vuist tegen de sociale dumping die een deel door Belgische werkgevers via constructies in het voormalige Oostblok wordt georganiseerd. In de startnota wordt daar met geen woord over gerept! Integendeel.  Frank Moreels: “Europa moet volgens De Wever gemotiveerd worden om te strijden tegen de sociale dumping … van buiten de Europese Unie (het staat er letterlijk!).  Een kind weet dat sociale dumping een kanker is die zich voor een groot stuk net binnen de EU organiseert.  Denken we maar aan de Roemeense vrachtwagenchauffeur of de Poolse bouwvakker.  Neen, fiscaliteit en sociaal beleid moeten een prerogatief van de lidstaten blijven.  En verder moet dat sociaal beleid, eigenlijk van het federaal niveau naar gewestelijke verschuiven van De Wever, liefst met veel voorwaarden en sancties voor je rechten opent… Wat een gemiste kans!”

Arm Vlaanderen indien het enkel achteruit kijkt

We hopen dat de onderhandelaars het nogal pathetische aandoende gewauwel over die fiere en sterke middeleeuwen achter zich kunnen laten. Want die middeleeuwen, met zijn hoge kindersterfte, lage levensverwachting, lijfeigenschap en stedelijk cliëntelisme, zijn pest en cholera epidemieën, zijn inquisitie en pogroms, lezen voor ons als een aaneenschakeling van gemiste kansen en wanbeheer door een geprivilegieerde klasse die dankzij torenhoge belastingen hun erfopvolgingsoorlogen wisten uit te vechten op de kap van die gewone Vlaming.
Want mag het uiteindelijk over deze laatste – de werkende Vlaming – nog gaan in een regeerakkoord?

Meer nieuws

Afspraak bij EUMO EXPO

Afspraak bij EUMO EXPO

De Europese Mobiliteitsbeurs (ook bekend als EuMo Expo) zal plaatsvinden van 1 tot 3 oktober 2024 in het Parc des Expositions in Straatsburg, voor een unieke editie. Dit niet te missen evenement, dat gewijd is aan professionals in duurzame mobiliteit, zal bijna 11.000...

Onze berichten per jaartal

Wenst u deze nieuwsberichten rechtstreeks in je mailbox te ontvangen?

* indicates required
Share This