Transportsector doet er alles aan om lege rekken in de winkels te vermijden.

Verschenen: 21 oktober 2021

De werknemers- en werkgeversorganisaties in de transportsector hebben een nieuw protocolakoord gesloten. Hierin worden verschillende maatregelen genomen om een job in de sector en vooral het loon aantrekkelijker te maken. Het is een eerste stap om het steeds groter wordende chauffeurstekort tegen te gaan. Daarbovenop werd een gezamenlijk engagement aangegaan om de werkomstandigheden van chauffeurs te verbeteren. Men wil de bodemprijzen die klanten vandaag maar willen betalen bestrijden, net als de vaak belabberde manier waarop chauffeurs vandaag worden onthaald op laad- en losplaatsen.

Met dit nieuwe akkoord worden de eerste stappen gezet om de sector aantrekkelijker te maken. Broodnodig, want het tekort aan chauffeurs is nijpender dan ooit en leidt meer en meer tot bijvoorbeeld lege rekken in de retail. Het akkoord zet dan ook in op drie fronten: de lonen in de sector, de veel te lage prijzen die klanten vandaag maar willen betalen voor transport en de werkomstandigheden, voornamelijk voor chauffeurs.

Om de lonen te doen stijgen besliste men om de maximaal toegelaten verhoging van de reële lonen van 0,4 procent door te voeren. Daarnaast krijgt iedereen in de sector een geschenkencheque ter waarde van 40 euro en voor iedereen die 175 dagen werkte in de periode 1 maart 2020 – 31 mei 2021 ligt een coronapremie van 250 euro klaar.

Daarnaast werd een belangrijke nieuwe functieclassificatie goedgekeurd, die zal worden ingevoerd vanaf 1 januari 2023. Vandaag worden de loonbarema’s bepaald op basis van de zwaarte van het voertuig waarmee een chauffeur op de baan is. In de toekomst zal daarbij meer rekening worden gehouden met de effectieve functie-omschrijving. Wie bijvoorbeeld de baan op gaat met gevaarlijke goederen moeten daarvoor vaak bijscholing volgen, maar ze verdienen er niet meer om binnen het huidige systeem. Daar zal dus in de nabije toekomst verandering in komen.

“De transportsector heeft nood aan een instroom van nieuwe chauffeurs, maar heeft te kampen met onaantrekkelijk lage uurlonen. Door in dit akkoord de gesprekken over de invoering van een nieuwe functieclassificatie voor vrachtwagenchauffeurs opnieuw te activeren wordt alvast een kleine stap in de goede richting gezet”, zegt Koen Ryckenboer, Algemeen Sectorverantwoordelijke Transport/Logistiek bij ACV-Transcom.

Een belangrijk element van het akkoord is het gezamenlijk engagement van de werknemers en werkgevers om iets te doen aan de bodemprijzen in de transportsector. De werkgeversfederaties zullen actieve ondersteuning bieden in het pleiten voor een faire transportsector waarin marktconforme lonen en correcte prijzen worden betaald.

“De race to the bottom met constante druk op de prijzen en lonen moet stoppen”, zegt Tom Peeters van BTB-ABVV. “Samen met de werkgevers moeten we ervoor zorgen dat er correcte prijzen voor transport worden betaald. Zo kunnen zowel werkgevers als werknemers op een correcte manier hun boterham verdienen.”

Ook zetten de werkgevers hun schouders onder de eis voor veilige en comfortabele parkings en onthaal van chauffeurs op laad- en losplaatsen.

Al te vaak moeten we vaststellen dat chauffeurs immers ‘als het vuil van de straat’ behandeld worden op laad- en losplaatsen bij de opdrachtgevers”, zegt Bruno Velghe van UPTR. “De toegang tot het sanitair wordt ontzegd. Of het is er gewoonweg vuil. Aan het loket (in het bijzonder in de haven) moet men wachten, wachten, wachten, ….”

“Zeker tijdens de coronaperiode was het vaak vreselijk voor de chauffeurs. Leven in je camion is sowieso al niet makkelijk”, zegt Tom Peeters van BTB-ABVV. “We zijn heel blij dat ook de werkgevers zich hier nu achter scharen.” Welke concrete acties er zullen ondernomen worden, moeten nog worden bepaald. Ook klinkt de roep om meer en beter uitgeruste parkings langs de autosnelwegen luider dan ooit. “De huidige situatie is een transitland als het onze onwaardig”, volgens Peeters.

“Dit is een evenwichtig akkoord waarmee we de sector opnieuw een positief imago willen aanmeten”, zegt Evy Van Der Paelt, hoofd van de socio-juridische dienst bij Transport en Logistiek Vlaanderen. “Het biedt daarenboven perspectief aan de chauffeur van vandaag en morgen.”

“De coronacrisis heeft nogmaals aangetoond dat de vrachtwagenchauffeur een zeer belangrijke rol speelt in onze samenleving en in onze economie”, zegt zegt Isabelle De Maegt, woordvoerster van Febetra. “Met dit akkoord willen we niet alleen als sector onze waardering tonen, maar willen we ook de overheid, het grote publiek en de klanten van de transportsector aanzetten tot meer waardering tegenover vrachtwagenchauffeurs.”

Meer nieuws

Afspraak bij EUMO EXPO

Afspraak bij EUMO EXPO

De Europese Mobiliteitsbeurs (ook bekend als EuMo Expo) zal plaatsvinden van 1 tot 3 oktober 2024 in het Parc des Expositions in Straatsburg, voor een unieke editie. Dit niet te missen evenement, dat gewijd is aan professionals in duurzame mobiliteit, zal bijna 11.000...

Onze berichten per jaartal

Wenst u deze nieuwsberichten rechtstreeks in je mailbox te ontvangen?

* indicates required
Share This