Veiligheidsbeleid: softskill & hardskill trainingen zijn een must

Verschenen: 14 juni 2024

In de moderne bedrijfsomgeving is veiligheid niet alleen een kwestie van strikte naleving van regels en procedures.  Hoewel technische kennis en naleving van regelgeving cruciaal zijn, wordt het belang van softskills in het veiligheidsbeleid van bedrijven vaak onderschat. Softskills, zoals communicatie, teamwork, probleemoplossend vermogen en leiderschap, spelen een essentiële rol in het creëren van een effectieve en duurzame veiligheidscultuur.  Dit artikel bespreekt het belang van softskill trainingen in het veiligheidsbeleid van bedrijven en hoe deze bijdragen aan een veiligere werkomgeving.

Een van de belangrijkste softskills in het veiligheidsbeleid, is effectieve communicatie.  Veiligheid op de werkvloer hangt grotendeels af van de manier waarop informatie wordt gedeeld en begrepen.  Medewerkers moeten in staat zijn om duidelijk en tijdig te communiceren over potentiële gevaren, onveilige omstandigheden en incidenten. Softskill trainingen in communicatie kunnen werknemers helpen om beter te luisteren, duidelijke instructies te geven en assertief te zijn wanneer ze veiligheidsproblemen opmerken.  Dit vermindert de kans op misverstanden en vergroot de kans dat veiligheidsmaatregelen correct worden nageleefd.
Elkaar dúrven aanspreken op onveilig gedrag – top down én bottom up – is in vele bedrijven een eerste stap belangrijke stap!

Bevordering van Teamwork

Teamwork is een andere cruciale softskill binnen een effectief veiligheidsbeleid. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid; het vereist samenwerking tussen alle niveaus van de organisatie. Softskill trainingen die zich richten op teamdynamiek en samenwerking kunnen ervoor zorgen dat medewerkers beter samenwerken om een veilige werkomgeving te creëren. Dit omvat het delen van verantwoordelijkheden, het ondersteunen van collega’s en het gezamenlijk oplossen van problemen. Door de nadruk te leggen op teamwork, kan een bedrijf een cultuur bevorderen waarin iedereen actief bijdraagt aan de veiligheid; immers, goede teams zorgen voor elkaar!

Verbeterde Probleemoplossende Vaardigheden

Onverwachte situaties en problemen zijn onvermijdelijk in elke werkomgeving.  Het vermogen om effectief problemen op te lossen is daarom van groot belang voor de veiligheid. Softskill trainingen kunnen medewerkers uitrusten met de tools en technieken om snel en efficiënt oplossingen te vinden voor veiligheidsproblemen. Dit omvat het identificeren van de kernoorzaak van een probleem, het bedenken van praktische oplossingen en het nemen van beslissingen onder druk. Sterke probleemoplossende vaardigheden zorgen ervoor dat veiligheidsincidenten sneller en effectiever worden aangepakt, waardoor de impact op de werkplek wordt verminderd.
Geef je medewerkers de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen!

Leiderschap en Verantwoordelijkheid

Leiderschap is een essentiële component van een succesvol veiligheidsbeleid.  Lead by example,  veiligheidsprotocollen handhaven en teams motiveren om veiligheidsrichtlijnen te volgen zijn essentiële eigenschappen van een goede leidinggevende. Softskill trainingen in leiderschap kunnen managers en supervisors helpen om sterker en effectiever te worden in hun rol als veiligheidsleiders.  Dit omvat het ontwikkelen van vaardigheden zoals besluitvorming, feedback, motivatie, conflictbeheersing en het inspireren van anderen.  Door sterk leiderschap te bevorderen, kunnen bedrijven een cultuur van verantwoordelijkheid en toewijding aan veiligheid creëren.

Verhoging van Veiligheidsbewustzijn

Bij hardskill veiligheidstrainingen wordt gefocused op techniek en regelgeving.   Bij softskill trainingen ligt de focus op veiligheid als een waarde.  Naast risicobeoordeling en kritisch denken, is een holistische benadering van veiligheid als een waarde een belangrijk aspect om medewerkers vanuit een intrinsieke motivatie veilig te laten werken.   Op deze wijze zijn ze meer alert op potentiële gevaren en beter in staat om preventieve maatregelen te nemen.  Dit proactieve gedrag is cruciaal voor het voorkomen van ongevallen, incidenten en schades.
“Veiligheid omdat ik het wíl en niet omdat ik móet”!

Betere Moraal en Betrokkenheid

Softskill trainingen kunnen ook bijdragen aan een hogere moraal en betrokkenheid onder werknemers. Wanneer medewerkers voelen dat hun werkgever waarde hecht aan hun persoonlijke ontwikkeling en welzijn, zijn ze meer geneigd om zich in te zetten voor de organisatie. Dit verhoogde niveau van betrokkenheid kan leiden tot een grotere toewijding aan veiligheidsprotocollen en een meer proactieve houding ten opzichte van veiligheid op de werkplek. Bovendien kan een positieve werkomgeving waarin softskills worden getraind, bijdragen aan een vermindering van stress, verhoging van focus en een verbetering van het algehele welzijn van werknemers.

Conclusie

Het integreren van softskill trainingen in het veiligheidsbeleid van een bedrijf gaat hand in hand met de hardskill (verplichte) trainingen; het is als het ware een tandem die een veilige, efficiënte en harmonieuze werkomgeving creëert waar minder arbeidsongevallen (lees werkverzuim), incidenten en schades gebeuren.
Inzetten op een veilige werkomgeving en het welzijn van uw medewerkers, draagt niet alleen bij aan het rendement van uw bedrijf, als bedrijf trek je ook de kaart van duurzaam ondernemen via de “Sustainable Development Goal 8”, nl. waardig werk en economische groei!

Meer nieuws

Linde lanceert multi-inzetbare stapelaars voor nauwe ruimtes

Linde lanceert multi-inzetbare stapelaars voor nauwe ruimtes

Hoogheffende trucks voor magazijnen en productieruimtes Begin juli bracht Linde MH zijn nieuwe L10 - L16 B stapelaars op de markt. Deze compacte meeloopuitvoeringen hebben een hefhoogte tot 5,47 meter en een draagvermogen tot 1,0 à 1,6 ton, en zijn geschikt voor een...

Tolbox UTA One® next ondersteunt nu het Slowaakse tolsysteem

Tolbox UTA One® next ondersteunt nu het Slowaakse tolsysteem

Deze oplossing is de meest uitgebreide EETS-toloplossing op de markt, met 18 tolsystemen in 16 landen Ondersteuning voor extra tolsystemen in ontwikkeling UTA Edenred, een toonaangevende aanbieder van mobiliteitsdiensten in Europa en een bedrijf van Edenred, heeft...

Onze berichten per jaartal

Wenst u deze nieuwsberichten rechtstreeks in je mailbox te ontvangen?

* indicates required
Share This