Bibliotheek voor multimodaal vervoer: Contargo stelt digitaal en open source vakterminologie ter beschikking

Verschenen: 29 januari 2019

Containerbedrijf Contargo biedt voortaan gratis de Java-bibliotheek “Intermodal Domain” aan. Deze omvat vaktermen rond multimodaal vervoer en is gebaseerd op de vrijwillige norm DIN SPEC 91073-DIGIT. Door het aanbieden van uniforme terminologie wil Contargo de communicatie in de logistieke keten verbeteren.

„Met deze bibliotheek willen we de DIN SPEC zo goed mogelijk uitrollen”, aldus Henrik Hanke, IT-manager bij Contargo GmbH & Co. KG. „Men kan de bibliotheek in iedere programmeertaal gebruiken en inzetten als woordenboek.” Een nuttige tool voor bedrijven die digitaal willen communiceren met en binnen de transportsector – van softwareontwikkelaars tot spelers in de achterlandlogistiek. “Als multimodaal vervoerder hebben wij belang bij het verbeteren van de communicatie, het uniformeren van terminologie en het creëren van standaarden”, zegt Hanke.

Contargo had al eerder een eigen bibliotheek met Duitse en Engelse vaktermen rond multimodaal vervoer. Deze is nu aangepast aan de DIN SPEC 91073-DIGIT. In de „Intermodal Domain“ vindt men nog steeds specifieke Contargo-termen, maar deze worden alleen aangeboden als er geen alternatief is in de DIN SPEC.

Men kan de „Intermodal Domain“ via https://github.com/Contargo/intermodal-domain downloaden, naar eigen inzicht en behoefte verder ontwikkelen en aanpassingen terugkoppelen naar de basisversie. Ze worden dan gecontroleerd en eventueel overgenomen. Op die manier wordt de DIN SPEC als een levende bibliotheek verder ontwikkeld.

De DIN SPEC 91073 werd in april 2018 gelanceerd door de studiegroep multimodaal vervoer van de Duitse normeringsinstantie DIN. Bij de ontwikkeling waren naast Contargo ook tal van andere multimodale vervoerders betrokken. De bibliotheek omvat naast uniforme terminologie ook een omvangrijke datastructuurlijst met stamdata, procesdata en statusinformatie. Vanuit deze structuur worden minimumeisen voor de communicatieketen vastgelegd als basis voor de communicatie tussen multimodale spelers.

Meer nieuws

DAF ontvangt grote order van UK Asset Alliance Group

DAF ontvangt grote order van UK Asset Alliance Group

Opdracht voor levering van 1.500 elektrische en dieseltrucks Asset Alliance Group en DAF komen plaatsing order overeen voor 1.500 nieuwe elektrische en dieseltrucks. De toonaangevende Britse verhuur- en leasemaatschappij van trucks ontvangt de eerste voertuigen dit...

Onze berichten per jaartal

Wenst u deze nieuwsberichten rechtstreeks in je mailbox te ontvangen?

* indicates required
Share This