Ingebrekestelling van een transportreus op basis van de Franse wet op de waakzaamheidsplicht : een historische primeur !

Verschenen: 10 oktober 2019

Een Franse wet wordt ingeroepen om een multinational uit de sector wegvervoer en logistiek te dwingen tot het nemen van de nodige maatregelen om komaf te maken met de schendingen van de mensenrechten binnen de bevoorradingsketen. Een primeur in de sociale geschiedenis.

De International Transport Worker’ Federation (ITF), de European Transport Worker’s Federation (ETF) en een alliantie van vakbonden stellen deze vordering in tegen XPO Logistics Europe op grond van de Franse wet op de waakzaamheidsplicht. Het is de eerste maal dat deze wet ingeroepen wordt om een internationale transportonderneming in gebreke te stellen.

Die Franse wet legt ondernemingen een aantal verplichtingen op op het gebied van de mensenrechten van hun werknemers, van de plaatselijke bevolking en van de andere partijen die in de wereld met hun  activiteiten te maken krijgen. Het gaat hier om een Franse wet die nu ingeroepen wordt tegen een Franse onderneming, maar die wet heeft wel een internationale reikwijdte omdat de verplichtingen van de multinational op dezelfde manier van toepassing zijn op zijn dochterbedrijven in het buitenland en op zijn internationale handelspartners.

De belangrijkste dochter van XPO in Europa valt onder die wet op de waakzaamheidsplicht. Zij is dan ook verplicht een gepast waakzaamheidsplan uit te werken, toe te passen en publiek te maken. Uit een analyse van de ITF blijkt dat het huidige waakzaamheidsplan van XPO de toets met de wet niet doorstaat.

De juridische directeur van de ITF, Ruwan Subasinghe, wijst op het grote belang van deze vordering: « Het gaat hier om een historische stap. Het is de eerste maal dat vakbonden uit de hele wereld hun krachten bundelen om een multinational in gebreke te stellen en die aldus te verplichten zijn wettelijke verplichtingen op het vlak van de mensenrechten en de waakzaamheidsplicht na te komen. Onze actie zal niet alleen gevolgen hebben in Frankrijk, maar ook voor de relaties van het bedrijf met zijn leveranciers en onderaannemers in de hele bevoorradingsketen, waar die zich ook ter wereld bevinden. »

« De internationale vakbeweging heeft zware druk uitgeoefend opdat de werknemers uit de bevoorradingsketens die wet kunnen inroepen en hun klachten rechtstreeks aan het moederbedrijf kunnen richten. En in dit specifieke geval zijn we daarin gelukt. »

« De boodschap is duidelijk: zich achter onderaannemers verschuilen is geen leefbaar model. Wetten als deze geven de werknemers de macht om transparantie en daden te eisen. De werknemers zullen dan ook niet nalaten dit te doen. »

De ITF geeft XPO drie maanden tijd – de periode die de wet een onderneming laat – om haar verplichtingen na te komen. Gebeurt dit niet, dan zal de ITF de zaak voor de bevoegde Franse rechtbank brengen.

Meer nieuws

Van Moer Logistics opent nieuw hoofdkantoor in Zwijndrecht

Van Moer Logistics opent nieuw hoofdkantoor in Zwijndrecht

Van Moer Logistics verhuisde begin deze maand naar zijn nieuw hoofdkantoor te Zwijndrecht op het West Port Business Center van vastgoedspecialist Van Wellen Group. De volledige kantoorruimte op de derde verdieping werd voor de directie en ondersteunende diensten in...

Onze berichten per jaartal

Wenst u deze nieuwsberichten rechtstreeks in je mailbox te ontvangen?

* indicates required
Share This