Kilometerheffing: 3,4% meer kilometers, 3,2% meer ontvangsten in 2017

Verschenen: 24 april 2018

De kilometerheffing voor vrachtwagens in België heeft in 2017 676 miljoen euro opgebracht. In totaal reden de vrachtwagens van meer dan 3,5 ton 6,13 miljard kilometer op betalende tolwegen. Dat heeft Viapass vandaag bekend gemaakt bij de voorstelling van het jaarverslag 2017 van de Interregionale Entiteit.

De kilometerheffing in België ging van start op 1 april 2016. Het jaar 2017 is het eerste volledige boekjaar; een vergelijking met andere volledige boekjaren kan dan ook niet gemaakt worden. Toch zijn er wel enkele markante cijfers te signaleren. Zo steeg het maandelijks gemiddelde aantal verreden kilometers in 2017 met 3,41% terwijl de maandelijkse geïnde tolgelden met 3,17% stegen. Meer ‘groene’ Euro 5 & 6 vrachtwagens is een verklaring voor het verschil in groeiritme.

In 2017 lagen de maandelijkse ontvangsten aan tolheffing het hoogste in maart met 62,5 miljoen euro voor 569,2 miljoen verreden kilometers. De minst actieve maand was december 2017 met 49,2 miljoen ontvangsten en 444,7 miljoen verreden kilometers. De gemiddelde ontvangsten per maand bedroegen 56,3 miljoen euro in 2017 (54,6 miljoen euro in 2016) en gemiddeld werd er per maand 511,2 miljoen kilometer verreden (494,3 miljoen in 2016).

De minst actieve maand in 2016 was juli met 49,9 miljoen euro aan tolheffing en 446,9 miljoen verreden kilometers. Juni 2016 was dan weer de meest actieve maand van dat jaar met 58,7 miljoen euro aan tolheffing en 532,5 miljoen kilometer.

Interessant is wel een 12 maanden vergelijking tussen de aprilmaanden.

Van april 2016 tot eind maart 2017 lagen de ontvangsten op 660 miljoen euro. De daaropvolgende 12 maanden lag dat op 686 miljoen euro of een stijging van 4,1%. In gereden afstanden vertaalt zich dat als 5,972 miljard kilometer in de eerste 12 maanden (april ’16-april ’17) en 6,177 miljard kilometer de volgende 12 maanden (april ’17-april ’18). Dat is een stijging van 3,4%.

In die vergelijking dient wel rekening gehouden te worden met verschillende invoeringen van indexaanpassing. Vlaanderen en Brussel indexeerden hun tarieven op 1 juli 2017, Wallonië op 1 januari 2018. Wallonië voerde op 1 juli 2017 een toevoeging van 33 kilometer aan zijn tolwegennet door terwijl Vlaanderen 157 kilometer aan tolwegen doorvoerde op 1 januari 2018.

Daarnaast werden er nog verdere wijzigingen doorgevoerd aan de kilometerheffing vanaf 1 januari 2018. Zo werd de categorie opleggertrekkende voertuigen N1 met code BC toegevoegd aan de tolplichtige voertuigen, en kwam er een gradueel boetesysteem van 100 – 500 – 800 en 1000 euro afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Meer nieuws

Onze berichten per jaartal

Wenst u deze nieuwsberichten rechtstreeks in je mailbox te ontvangen?

* indicates required
Share This